Pomořansko je oblastí bohatou na archeologické nálezy. Na přibližně 500 archeologických lokalitách zde bylo nalezeno téměř 2200 obličejových uren. Z nich bylo vybráno asi 400, které pak byly podrobeny dalšímu výzkumu. Jednalo se zejména o urny s vyobrazením krojových součástí, jako jsou náprsenky, náhrdelníky, jehlice nebo spony. Na přibližně 800 urnách byly zase umístěny skutečné artefakty, například kovové náušnice v uších vyrobené z keramiky.

Díky tomu máme jasnější obrázek o životě a zvycích pravěkých obyvatel.

Protože většina uren byla bohužel nalezena před desítkami let, není možné provést genetickou analýzu jejich obsahu, která by mohla mimo jiné určit, komu urna patřila - muži nebo ženě, a výsledek porovnat s vyobrazením na urně.

Obličeje zemřelých na urnách

Nádoby byly netradiční v mnoha ohledech. Nejen že měly tvar vázy s mosazným břichem a štíhlým hrdlem, ale v jejich horní části byl vždy ztvárněn obličej. Pravděpodobně se jednalo o obličej zemřelého, jehož popel se nacházel uvnitř nádoby. Jeho obličej pak odhaloval jeho oči, nos nebo ústa. Právě oči jsou pro archeology velmi důležité, jelikož například i podle knihy Aliny Langowské z Historického ústavu Gdaňské univerzity je díky nim umožněno obrazně nahlédnout do očí pravěkých lidí. Langowska se věnuje analýze artefaktů, a to nejen jejich fyzické podoby, ale také se snaží o rekonstrukci jejich oděvu nebo způsobu nošení šperků.

Nejobtížnější je rekonstrukce textilií

Zatímco pravěké obličeje a postavy našich pravěkých předků jsou již z četných rekonstrukcí známé, jinou kapitolou je rekonstrukce oděvů. Ta je jedna z nejobtížnějších, protože za dobu několika tisíc let jsou textilie značně poškozené a znehodnocené. To je také důvodem, proč se na území dnešního Polska do dnešní doby nedochovala téměř žádná tkanina. Obličejové urny by však mohly tuto skutečnost významně změnit.

Kromě textilií a obličejů jsou na urnách rovněž patrné vzory ozdob, jako jsou náhrdelníky, náušnice, či různé jehlice, které byly objeveny při vykopávkách. "Pokud při vykopávkách nacházíme stejné artefakty, jaké jsou vyobrazeny na urnách, není pochyb o tom, že starověcí lidé chtěli své mrtvé prezentovat co nejvěrněji," říká Alina Langowská. Vědkyně si zároveň uvědomuje, že díky podobným objevům je archeologům usnadněna práce, nemusejí se totiž dohadovat o tom, jak byly jednotlivé předměty používány.

Textilní ozdoby

Ozdoby v podobě ornamentů a částí oděvů, jež jsou zřetelně viditelné na obličejových urnách, jsou rovněž věrnými a velice hodnotnými reprodukcemi skutečných pravěkých oděvů. Díky nim tedy víme, jak se lidé před 2500 lety oblékali a zdobili. Kromě oděvů jsou na motivech a látkách viditelné i znaky tehdejšího tetování, kterým se lidé rovněž zdobili.

Mnohé z uren mají tvar klobouků. Podle Langowske tyto urny připomínají klobouky, jež se v té době nosily jako běžná pokrývka hlavy, přičemž zakrývaly zřejmě i uši. Klobouky byly poté rýhami rozděleny na čtyři části a jsou na nich viditelné švy spojující několik kusů látky.

Kromě klobouků nosili pravěcí lidé zřejmě i textilní spony a jakési kolíčky, jelikož knoflíky v té době ještě nebyly známy. Spony a kolíčky jsou na urnách zobrazeny pod bradou ve střední části, kde zřejmě upevňovaly plátěný oděv.

Šperky z kovu se složitými motivy

Velmi zajímavý je i fakt, že na některých urnách byly použity i skutečné kovové šperky, a to hlavně na urnách s ušima. Jak uvedla Langowska, "zejména v případě ušních šperků se jedná o složité kompozice, které archeologové často interpretují jako korálky nebo kroužky. Díky urnám teď ale máme i jinou možnost, mohlo by se jednat o náušnice, respektive jejich části."

Náušnice pak nejsou jen kovové, na zhruba 800 urnách je najdeme i vyrobené z keramiky.

Podobný nález je v Polsku skutečnou raritou. Díky obdobným objevům pak máme možnost zrekonstruovat doby dávno minulé.

Zdroje:

scienceinpoland.pap.pl, www.ancientpages.com, timeslipsblog.wordpress.com