Matka Shiptonová žila v letech 1488-1561 a dodnes se zkoumá, které z předpovědí má skutečně na svém kontě a která jí byla jen připsána. Ukazuje se však, že tato žena měla skutečné vize. Jako věštkyně byla známá už v době Samuela Pepyse, který psal o královské rodině. Jenže její proroctví jsou jako vystřižená z moderní doby.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Uršulin život

Uršula Sontheil se údajně narodila v roce 1488 v Norfolku v Anglii a již jako velmi mladá u sebe pozorovala ohromující věštecké nadání. Předvídala, prorokovala a měla četná vidění. Jenže jako současnici Nostradama a i proto, že byla ženou, jí nebylo umožněno dosáhnout vzdělání a byla zapomenuta. Nostradamus se těšil lékařskému i astrologickému vzdělání a měl velkou podporu u dvora. Uršula se ve 24 letech provdala za Tobyho Shiptona, ale její manželství bylo velmi obtížné.

Mnohé Uršuliny vize se naplnily naprosto do puntíku, a to ještě za jejího života. Ale ještě překvapivější je, s jakou přesností odhadla i budoucí vývoj lidstva. Stala se obávanou a uctívanou prorokyní tudorovské Anglie a její jméno se vyslovovalo tiše, jako by i to samo již mohlo přivolat pohromy. Předpověděla například nástup královny Alžběty na anglický trůn, rozpad katolické církve za Jindřicha VIII nebo pád kardinála Wolseyho a mnoho dalších událostí.

Matka Shiptonová zveřejňovala svá proroctví v rýmech a verších. Zemřela v Cliftonu v hrabství Yorkshire v roce 1561, pět let před Nostradamem a jejím nejvýznamnějším dílem se staly její poslední spisy proroctví.

Nejslavnější proroctví

Sbírka posledních proroctví Matky Shiptonové byla vydána koncem minulého století poté, co je jedna žena našla a pečlivě přepsala a podařilo se jí je propašovat z Mitchellovy knihovny v australském Sydney. Originály proroctví však zůstala uložena v uzamčené místnosti spolu s mnoha dalšími svazky prorockých spisů, které byly považovány za nevhodné.

Matka Shiptonová například předpověděla vynález knihtisku a masové rozšíření knih, stejně jako věk vědění a osvěty i pro nejchudší. Uvědomovala si to, že se lidé budou masově stěhovat do měst a úpadek venkova. Viděla automobily, tzv. kočáry bez koní a předpověděla také motorové vozy a vlaky a jejich nehody, a vznik anglikánské církve. Viděla povodně a další živelné katastrofy, stejně jako telefon, rozhlas, televizi a internet. Předpověděla stavbu mohutných přehrad a spoutání vodopádů, protože viděla vodní energii jako jednu z forem energie, která osvětlí svět.

Moderní vymoženosti

Již před 400 lety viděla tato žena města plná mrakodrapů, ponorky, a dokonce i potápěčský přístroj, o němž věděla, že umožní prozkoumávat hlubiny moří. Viděla budoucí vodní města, která dnes nabývají stále jasnějších obrysů. Viděla i nejrůznější letadla a expanzi člověka do vesmíru. Velice přesně popsala pokrokovou Ameriku coby supervelmoc, ale viděla i války a předpověděla vznik nejrůznějších moderních staveb, jako například obří skleněné atrium v Londýně - Křišťálový palác vzniklý pro Velkou výstavu v roce 1851.

Viděla války, bolest lidí, světové války, ale i menší občanské války, které dokázala jasně popsat. Viděla Napoleona i Velkou francouzskou revoluci.

Uvědomovala si ženskou emancipaci a daleko před ní předpověděla, že ženy se budou oblékat jako muži, nosit kalhoty a stříhat si vlasy. Viděla lidstvo létat v oblacích v letadlech i orat pole v moderních zemědělských strojích.

K velmi děsivým pak patří i předpovědi stagnace růstu lidské rasy coby pokles porodnosti. Předpověděla, že „láska zemře“ a manželství ztratí na vážnosti, národy budou slábnout a lidé se budou rozvádět. Viděla úbytek obyvatelstva v Evropě i hromadné potraty v Americe. K úsměvnějším splněným vizím patří i důležitost domácích mazlíčků, kteří mnoha ženám nahradí muže.

Její vize jsou naprosto přesné a jasně popsané. Jako příčinu konce lidstva vidí Uršula velkou válku. Doufejme, že její poslední předpovědi se nenaplní.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Mother_Shipton, listverse.com, www.bibliotecapleyades.net