Jedná se o vzácnost nevyčíslitelné hodnoty. „Tradiční syrské křesťanství zná několik překladů Starého a Nového zákona. Donedávna ale byly známé pouze dva rukopisy, obsahující interpretaci evangelií,” říká lingvista z Rakouské akademie věd Grigory Kessell. Biblický text se ale od řeckého originálu mírně liší.

Zatímco dnes se v knize Matouš, kapitole 12:1 dočteme: „Ježíš prochází obilím, když jeho učenci dostali hlad. Začali tak trhal klasy a jíst je.” Nově objevená pasáž říká, že učedníci klasy obilí třeli v rukou a až pak je snědli. 

UV záření a Bible

Grigory Kessell na vzácný rukopis narazil náhodou při studiu gruzínské knihy hymnů Membrum Disjectum z 10. století. Když ji vyfotografoval pod UV světlem, všiml si, že mezi řádky prosvítají jiná písmena. Zjistil tak, že má před sebou tzv. palimpsest.

Jedná se o dokument, z něhož bylo původní sdělení záměrně odstraněné vyškrabáním nožem či pemzou a nahrazeno novým textem. „Tato praxe byla běžná. Pergamen byl v pozdním starověku a raném středověku vzácný. Písaři proto kůži s rukopisy, které považovali za méně významné, recyklovali,” vysvětluje vědec.

Odborníci proto listiny během studia prosvítí také UV lampou. Inkoust se do látky totiž během psaní vpije a bez ohledu na to, zda byl odstraněný, stále prosvítá. Dešifrovací technikou byla odhalená již řada klasický děl antického písemnictví nebo pohanské legendy.

Kopie evangelia

Matoušovo evangelium bylo pravděpodobně napsané někdy v druhé polovině prvního století. Nově objevený text je asi o 200 let mladší. „Původní syrské a staré latinské kopie se často liší,” vysvětluje bývalý profesor syrštiny na Oxfordské univerzitě Sebastian Brock. 

Zdroj: Youtube

„Až během středověku se podoba biblických textů postupně více standardizovala. Nálezy tohoto druhu jsou proto významné pro studium rané historie Starého i Nového zákona, předtím, než dosáhly moderní podoby.”

Zdroje: www.livescience.com, www.dailymail.co.uk, www.cambridge.org