Tak začíná jedna z neslavnějších českých vražd. Boleslav poté Václava udeřil a ten se skácel na zem. Dílo zkázy dokonali Boleslavovi družníci, kteří budoucího světce a patrona českého národa nemilosrdně zabili. Boleslav poté usedl na trůn jako pátý český kníže z rodu Přemyslovců.

A byl více než úspěšný. Podařilo se mu dobýt Slezsko, severní Moravu a Krakovsko. Jako první vládce nechal razit mince, budoval hradiště a založil pražské biskupství. Historici ho považují za jednoho z nejvýznamnějších panovníků. Co když to ale bylo všechno jinak?

Václav a Boleslav

Hlavním problémem je, že život svatého Václava popisují pouze legendy. Objevují se několik desetiletí po smrti knížete a jejich hlavním cílem je vykreslit ho jako mučedníka. Dokonce si i vzájemně odporují. Je tedy těžké zjistit, co je pravda a co fikce. A podle některých vědců je také obtížné dokázat, že Václav opravdu existoval.

„K této hypotéze svádí filologie," říká historik Akademie věd ČR Josef Žemlička. „Podle ní je možné, že Václav a Boleslav byli jedna a tatáž osoba. Mají totiž stejné jméno." Pojmenování Václav je složeno ze slov viac, staroslověnsky více a slav, slavný. Boleslav obsahuje slovo bole, což staroslavansky znamená také více, a opět slovo slav. Význam obou dvou jmen je tedy „více slávy“. Otázkou je, která matka by pojmenovala své dva syny stejně.

Další záhadou je i místo, kde se údajná vražda odehrála. Původní dřevěný kostelík z 10. století totiž nahradil románský kostel sv. Klementa a ani archeologické vykopávky nic neprozradily. „Navíc se ukázalo, že mučedniště, jež má stát na místě útoku, bylo v minulém století přesunuto," vysvětluje pobošt Libor Bulín.

Kdo zabil Václava

Další otázky se objevují i v případě, že sv. Václav skutečně žil. Historici totiž pochybují, že byl zavražděn na příkaz svého bratra. „Boleslav byl zbožný člověk a svou duši by tímto činem nezatížil," tvrdí badatel a spisovatel Miroslav Houška. „Důkazem toho je jeho dcera Mlada, která navštívila papeže a stala se abatyší kláštera svatého Jiří. To by bylo u potomka pohana a bratrovraha nemyslitelné."

Historik Dušan Třeštík si zase myslí, že Václavova smrt byla pouhá náhoda. „Boleslav byl vznětlivý. Jeho bratr ho pravděpodobně oslovil tak povýšeně, že tasil meč. Ten mu však Václav vykroutil z ruky a ještě ho povalil na zem. Když to viděli Boleslavovi družníci, přispěchali mu na pomoc a pražského knížete zabili."

Zdroj: Youtube

Je jisté, že to, co se v přemyslovské dynastii odehrálo, již nezjistíme. Podle vědců byl však konflikt mezi Václavem a Boleslavem klíčovou událostí našich dějin. Kdyby světec nezemřel, jeho bratr by na trůn pravděpodobně neusedl. „Boleslav I. je významný tím, že vybudoval první český stát a vytvořil z něj středoevropskou velmoc, jíž jsme stále součástí," říká historik Petr Sommer.

Zdroj:

www.hledani.gnosis.cz, www.seznamzpravy.cz, www.enigmaplus.cz