Starověké texty ji definují jako diamant, hromovou sekeru, svazek zkřížených blesků působící jako symbol božstev pravého Buddhova učení.

Smrtící vadžra mohla být nejstrašnější zbraní starověku

V indické mytologii byl dlouho před buddhismem znám bůh hromové sekery Indra a jemu podobní bohové.

Vadžra měla mnoho epitet: byla měděná, zlatá, železná, kamenná, se 4 nebo 100 úhly, někdy prý mohla mít až 1000 "zubů".

Vadžra mohla mít podobu disku a může mít tvar kříže. Přisuzovala se jí schopnost vyvolávat déšť a být symbolem plodnosti.

V buddhismu je obrazem vadžry zachycený blesk uprostřed paprsku se zahnutými konci. V sanskrtu pak slovo vadžra znamená "blesk" či "diamant". Jakési žezlo symbolizující sílu a nezničitelnost. Smrtící vadžra mohla být nejstrašnější zbraní starověku.

Vědci hledají její podobu

Původně byla vadžra atributem Indry, boha hromu. Právě ten byl znám jako ničitel démonů, vedl bohy proti asurům. Podob této zbraně bylo skutečně mnoho a vědci stále hledají její pravou podobu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vadžra je také ústředním symbolem jedné z větví buddhismu - vadžrajány. Zde ztělesňuje absolutní a nezničitelné bytí v protikladu k iluzorní představě reality. Jako blesk si vadžra razí cestu do temnoty nevědomosti. Jako diamant pak ničí to, co do té doby zůstává nezničitelné.

Symbolizuje mužnost, cestu, soucit, aktivitu. Obvykle se drží v pravé ruce. Existovala také párová vadžra. Ta byla symbolem ženskosti, plodu, moudrosti a držela se v levé ruce.

Na počátku druhé poloviny I. tisíciletí př. n. l. v mahájánovém buddhismu postupně vzniká nový směr, známý jako Vajrayana neboli tantrický buddhismus. Údajně konečná fáze buddhismu v Indii.

Slovo vadžra původně označovalo indické hromové žezlo Dia - védského boha Indry. V buddhismu začalo být slovo "vadžra" spojováno na jedné straně s původně dokonalou povahou probouzejícího se vědomí, jakýmsi diamantem, ale na druhé straně se pojilo se samotným probuzením, osvícením. To představovalo hromobití.

Spojení vadžra se zvonem v rukou kněze pak symbolizovalo probuzení jako výsledek integrace moudrosti, prázdnoty a soucitu. Významů pro zbraň, jež skutečně mohla být tou nejničivější ve starověku, je mnoho. Je třeba dalších věděckých bádání, aby se skutečně zjistilo, jakou tato zbraň měla podobu.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.ancient-origins.net

en.wikipedia.org