Švédskou loď už před potopením provázely zvěsti, že byla prokletá. Nyní vrak lodi s masivním stříbrným pokladem a lidskými ostatky na palubě funguje jako stroj času. Podívejte se na autentické video z vraku ležícího 75 metrů pod hladinou Baltského moře.

Zdroj: Youtube

Na palubě se nacházeli dánští a libečtí vojáci a loď se potopila v důsledku výbuchu střelného prachu v přední části lodi. Krátce předtím však na ni podle písemných pramenů zaútočily dánské a lübecké válečné lodě. Vojáci bojovali ručními granáty, kopími a oštěpy, které házeli ze stěžňů. Boje byly strukturované a pečlivě propočítané, ale jednalo se přesto o nepřehlednou vřavu. Nakonec se dánským vojákům, spojeným s vojáky z Lübecku, podařilo švédskou posádku porazit a válečnou loď zajmout. Když loď explodovala a potopila se, bylo na její palubě tři až čtyři sta dánsko-lübeckých vojáků.

Dětská historka ožila

„Když sestupujete dolů podívat se na vrak, je to jako byste vstupovali do stroje času, v tomto případě 450 let zpátky,“ říká Richard Lundgren – potápěč a kinematograf, který historku o lodi Mars slyšel už jako kluk a chtěl zjistit, jestli je legenda skutečná.

Najít 450 let ztracený vrak byla obrovská výzva, protože se o to spousta lidí již pokoušela. Ale bez úspěchu.

Legendární švédská válečná loď Mars vezla stovky vojáků, když v roce 1564 během severní sedmileté války explodovala v Baltském moři. Na palubě byla děla, ruční granáty a téměř tisíc vojáků. Loď byla majetkem švédského námořnictva a byla jedním z největších a nejobávanějších válečných plavidel severní Evropy používaných v severní sedmileté válce. Její pozůstatky byly objeveny na dně Baltského moře v roce 2011 poblíž švédského ostrova Öland.

"Baltské moře má mimořádně dobré podmínky pro zachování vraků. Voda má nízký obsah kyslíku, je studená a sladká. Takže paraziti a červi, kteří jsou obvykle největší hrozbou pro dřevo, v ní nemohou žít," říká námořní archeolog Mikkel Thomsen z dánského Muzea vikingských lodí.

Objevení vraku a obětí

"Vrak poskytuje obraz části vojenské a politické historie. Je to také mezinárodní historie, protože sedmiletá válka se odehrávala za hranicemi států," říká Thomsen.

Pozůstatky Marsu ležely 70 metrů pod hladinou Baltského moře. To je za hranicí rekreačního potápění, proto se vědci nemohli sami spustit dolů, aby místo prozkoumali. Místo toho byli nasazeni profesionální potápěči. Jejich záběry a nahrávky pak byly použity k vytvoření 3D modelu vraku a artefaktů nalezených na místě. Vědci i potápěči přitom dostali přísné instrukce a nesměli se dotýkat vraku ani z jeho blízkosti cokoli odnášet.

Kromě vraku samotného byl objeven i velký stříbrný poklad, který loď přepravovala a stovky kosterních částí. „Mezi kosterními pozůstatky byla i část stehenní kosti s poraněním v oblasti kolena, o němž se domníváme, že pochází z ostré zbraně," říká námořní archeolog Rolf Fabricius Warming, který se podílí se na vyšetřování. "Našli jsme také velké zbraně a ruční granát. Z trosek je patrné, že šlo o velmi intenzivní a tvrdou bitvu. Na palubě bylo 800 až 1 000 mužů. To je srovnatelné s počtem obyvatel celého středně velkého města té doby. Většina z nich zahynula při výbuchu, nebo když se loď potopila do vodních hlubin."

Studie bitevního pole na moři

„Sedmiletá severská válka měla zaručit kontrolu Baltského moře,“ říká ve videu Johann Ronnby, námořní archeolog ze švédské univerzity. „Šlo o dlouhou válku o kontrolu obchodu v Baltském moři. Mars je samozřejmě vrak, ale je to i bitevní pole, protože se tato obrovská loď potopila doslova během bojů. Na lodi došlo k explozi, která loď doslova rozlomila, proto předpokládáme, že šla ke dnu velmi rychle.“ I s pokladem.

Když se potápěči k vraku potopili, skutečně začali nacházet kousky stříbra, stříbrné mince a části pokladu. Jak se později ukázalo, hodnota jedné stříbrné mince je kolem 14 tisíc euro a pod vodou by jich mělo být dle dokumentace 220 000 kousků. Jedná se o obrovský poklad.

„Věříme, že více než 800 členů posádky a vojáků, kteří šli s vrakem ke dnu, dělají z tohoto místa skutečnou raritu opředenu tajemstvím,“ říká Ronnby. „Ve vraku vidíte obrovské množství kostí lidí, kteří zde položili svůj život, když se loď potopila. Tito lidé skutečně zahynuli uprostřed bitevního pole, protože jejich kosti jsou ohořelé z exploze. Je to opravdu jedinečná příležitost prozkoumat tento vrak, protože zároveň studujeme i bitevní pole z roku 1564.“

Stříbrný poklad je odhalován postupně

Stříbrný poklad je odhalován část po části. Na průzkumu Marsu se podíleli vědci z Ústavu pro mořský výzkum MARIS při Södertörnské univerzitě ve Švédsku a potápěči z potápěčské organizace GUE, Västervik Museum, Ocean Discovery a MMT. Posledního průzkumu lodi se zúčastnilo patnáct potápěčů a deset výzkumníků, kteří objevili velký grapnel (chytací hák). Hák podobný kotvě se zavěšoval na přídě válečných lodí a používal se k přichycení k jiné lodi za účelem nalodění. Grapnely jsou zobrazeny v historických pramenech ze 16. století, ale kromě tohoto konkrétního příkladu nejsou známy žádné skutečné dochované příklady.

"Je to naprostý unikát. Spolu s dalšími zajímavými nálezy může vrhnout nové světlo na středověké a raně novověké námořní války," říká Warming a dodává, že potápěči našli také zbytky možných zbraní a zbroje, včetně přileb a mečů.

Až do roku 2011 se historici pídili po tom, co se stalo s Marsem. Spoléhali přitom na písemné prameny, včetně dopisů dánského admirála Herlufa Trolleho a švédského admirála Jacoba Baggeho a oficiálních královských dokumentů. Ztroskotání lodi však poskytuje zcela jiný typ dokumentace a přináší nové poznatky o událostech, které se odehrály mezi Dánskem a Švédskem během severní sedmileté války v letech 1563-1570. Během války se taktika změnila od boje zblízka na boj na velkou vzdálenost, což naznačují velká děla o délce až 4,8 metru. Jedním z nejpozoruhodnějších zjištění je, že loď byla skutečně potopena velkým výbuchem. Byl tak silný, že přední část lodi leží 40 metrů od ostatních pozůstatků. Díky podmínkám v Baltském moři je možné si vraky skutečně do detailu prohlédnout. Vidíte každý detail, každou výzdobu a také královské symboly.

Zdroje:sciencenordic.com, YouTube video National geographic