Middlesborough a oblast Teeside se staly cílem nacistů kvůli svému významu při výrobě oceli. Při náletech Němců zde zahynulo celkem 88 lidí z města. Chris Scott objevil bunkr na své předměstské zahradě, když prováděl renovační práce.

Zpočátku si myslel, že jde o jednoduchý kryt kanalizace, ale brzy si uvědomil, že jde o mnohem víc. Po odstranění krytu našel žebřík vedoucí dolů do podzemního bunkru.

Se stavitelem Tonym Sizerem strávili muži dva dny vysoušením bunkru a poté našli dvě místnosti s únikovými poklopy. Objevili na pozemku zcela nečekaně rozsáhlý bunkr z druhé světové války sestávající ze dvou místností s pevnými betonovými stěnami a dvěma únikovými poklopy. Jakmile se dostal dovnitř, zjistil, že bunkr je ve výborném stavu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bunkr plnil svou funkci

Bunkr se skládal ze dvou místností, z nichž každá měřila kolem 15 m2. Byly zde i elektrické vypínače a světla, aby lidé viděli. Nechybělo zde ani základní vybavení. Dřevěný stůl věkem zčernal, ale zůstal stát, přestože byl v podzemním bunkru několik let ponořen do vody. Vše bylo zaplaveno a v bunkru byla spousta bahna. V něm byl nalezen později i sáček s mlékem, což svědčí o tom, že byl bunkr používán během druhé světové války. V podzemní komoře se nahromadila suť. Její odstraňování mužům přidělalo při odkrývání bunkru dost práce.

Na konci druhé místnosti muži objevili ještě jedny dveře a další žebřík. „Je to nouzový únikový žebřík pro případ, že by ten první byl zničen nebo zablokován sutinami z bomby. Nemá cenu ho úplně vykopat, protože je to malý prostor,“ řekl Chris.

Obranný bunkr z druhé světové války

Bunkr, který Chris Scott objevil, je pravděpodobně pillbox typu 22. Typ 22 pillbox byl malý opevněný bunkr, který používala britská armáda během druhé světové války k obraně před nepřátelskými útoky. Pilířový box byl postaven ze železobetonu a byl navržen tak, aby odolal těžkému bombardování. Obvykle byly vyzbrojeny kulomety a byly strategicky rozmístěny podél pobřeží a dalších zranitelných oblastí země.

Bunkr na pobřeží…

Bunkr je unikátní, protože se nenacházel v pobřežní oblasti. Místo toho byl pravděpodobně součástí větší sítě pillboxů, které byly za války vybudovány na obranu města Middlesbrough. Bunkr je přibližně 2,5 metru hluboký a má dostatek místa, aby v něm mohlo stát několik lidí. Je stále v dobrém stavu a mnoho jeho původních prvků zůstalo zachováno.

Objev bunkru je významný, protože umožňuje nahlédnout do minulosti a lépe pochopit úsilí, které bylo během druhé světové války vynaloženo na obranu proti nepřátelským útokům.

Bunkr je hmatatelnou připomínkou obětí, které obyvatelé Middlesbrough a zbytku země během války přinesli. Chris nyní přemýšlí, jak prostor bunkru využije.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.bbc.com