Z dílny nápadů a nekonečné fantazie da Vinciho pochází i nápady na vrtulník, tank, ponorku a mnoho dalších vynálezů, které se později skutečně realizovaly a slouží lidstvu již po desetiletí a staletí. Dnes můžeme říci, že jeho kresba válečného vozu s kosami je dokonce jakousi předzvěstí tanku nebo obrněného automobilu. Naštěstí se jedná o vynález, který nebyl později nijak uplatněn, spíše jen geniální myšlenka byla transformována do mnoha jiných zbraní. Da Vinciho vůz s kosou byl vlastně návratem k antickým strojům – jeho povoz měl doslova kosit muže, aniž by byl kdokoli na stroji samotném zraněn.

Na tento vynález v jiné formě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dokonalé návody byly později realizovány

Leonardovy četné a velmi podrobné studie o zbraních odpovídají svým rozsahem a ambicemi tvrzením, která uvedl v dopise Ludovicovi. Neopomíjejí nic - zahrnují všechny typy antických i moderních zařízení. A všechny své vynálezy mistr obohatil a opatřil podrobnými poznámkami a komentovanými seznamy. Leonardo pracoval s dostupnými dobovými prameny a při výrobě zbraní pamatoval na všechno, zkoumal balistiku, provedení, materiály i nástroje. Jeho vojenské fantazie v mnohém předčila svou dobu.

Valturia – předchůdce tanku

Mezi válečnými stroji, na nichž da Vinci pracoval v 80. letech 14. století, je i "valturia", jeden z mistrových nejslavnějších válečných strojů. O da Vinciho všestrannosti svědčí i jeho komentáře, tvrdící, že kosy, jež byly na válečném voze umístěny, mohou poškodit obě strany – tedy jak nepřítele, tak spojence. Da Vinciho kresba je přitom navíc opatřena i děsivým, ale vlastně velmi půvabným a dokonalým nápadem na smrtící dřevěný vůz. Tento se měl na čtyřech kolech prohánět po bitevním poli a vysílat krupobití střel a k tomu kosit vepředu i vzdau lidi. Jednalo se vlastně o první automatický systém zabíjení. Podobně automatizované systémy vícenásobných zbraní, rozmisťující soustavy kuší či dělových hlavní, se na milánských kresbách da Vinciho objevují pravidelně.

Ne všechno bylo převedeno v realitu

Na kresbu válečného stroje, která je i věrohodným návodem, jak by stroj pracoval, je provedena perem, tuší a lakem. Jedná se o nákres stroje, který by byl zřejmě velmi účinný a smrtící, ale jeho realizace se nikdy neuskutečnila. Vozidlo s kosou je velmi důmyslné, jelikož myslí i na to, že čtyři vířící kosy před koňmi by v praxi znemožnily pěchotě zaútočit na vůz nebo jej zastavit. Naopak kola a kosy vzadu by zase způsobily spoušť a chránily jezdce před útokem zezadu.

Zdroj: Youtube

Da Vinciho návrhy jsou díky jejich všestrannosti velmi nadčasové, jelikož v sobě spojují klasický precedens, vojenskou realitu a vynalézavost s fantazií. I když nebyly realizovány všechny myšlenky a nápady tohoto geniálního umělce, jejich archiv dodnes shromažďuje přehled nápadů, které inspirovaly vstupní myšlenky moderního válečnictví.

Zdroje: www.leonardodavinci.net, www.italian-renaissance-art.com, nowandpast.com, www.leonardodavinci.net/designs-for-a-scythed-chariot.jsp, grabcad.com/library/da-vinci-war-chariot#!