Každoročně 1. ledna dochází ke zvyšování důchodů. V roce 2022 se podle Blesku s odkazem na oznámení Aleny Schillerové počítá s tím, že zákonná valorizace vzroste o 2,9 procenta. V současné době činí průměrný důchod 15 336 korun, ten by tak dle aktuálních výpočtů měl vzrůst o 450 korun. Jde přitom o nejnižší zvýšení za posledních několik let. Odráží se v něm totiž inflace a také růst mezd, tedy aspekty, které byly výrazně ovlivněny pandemií koronaviru.

Důchodci výrazně pocítí ekonomický dopad pandemie

Podle ekonoma Lukáše Kovandy osoby placené z veřejných rozpočtů neměly takovou možnost pocítit vliv koronaviru na ekonomiku jako například osoby samostatně výdělečně činné či podnikatelé. „Důchodci jsou na tom v tomto poměrně dobře, a navíc dostali takzvané rouškovné 5000 korun na sklonku loňského roku. Patří mezi skupiny obyvatelstva, které z ekonomického hlediska pandemií procházejí lépe. Tím neříkám z hlediska psychického či zdravotního, tam jsou zase určitě zranitelnější, ale myslím čistě hledisko ekonomické,“ řekl ekonom pro Blesk.

„Navýšení zhruba o 450 korun, i když Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje s nižší možností necelých 420 korun, by znamenalo pro důchodce značnou ránu. V uplynulých letech i letos byli zvyklí dostávat navýšení, které se pohybovalo o polovinu výše,“ dodal ještě.

Rouškovné číslo 2?

Ekonomové zároveň předpokládají, že si vláda Andreje Babiše bude chtít naklonit důchodce na svou stranu, a proto je možné, že se tak starším občanům dostane možných „dárečků“. „Vláda se tomu bude podle mého soudu snažit nějakým způsobem předejít ještě před volbami, aby si tuto loajální a početnou skupinu voličů naklonila,“ svěřil se Kovanda.

„Je možné, že se bude opakovat něco, jako bylo rouškovné, můžeme se dočkat rouškovného číslo 2. Zdůvodnit by se dalo právě tím, že přidání, které dle valorizace vychází na 450 korun, je příliš málo, důchodci prochází též těžkým obdobím, a že se jim proto něco nad rámec valorizace z veřejných peněz opět přidá,“ vysvětlil ekonom své myšlenky.