Ve výkopech se našlo jedenáct hrobů se čtrnácti těly ve velmi zvláštním stavu. Nebožtíci přitom pocházeli už z 10. až 12. století.

Zvláštní „hrob“

Věk osob se podle nalezených ostatků pohyboval mezi 20 a 40 lety a bylo zjištěno, že pravděpodobně zemřeli násilnou smrtí. Pár z nich leželo na boku či na břiše, někteří měli oddělenou hlavu od těla a jejich končetiny byly pokrčené. Dokonce se přišlo na to, že muži měli svázané ruce za zády. Bylo zjištěno, že se mezi ostatky nacházelo třináct mužů, přičemž jedna kostra měla neurčitelné pohlaví.

Takovéto zásahy do těl nebyly běžnou praxí, a tak pojali archeologové ihned podezření, že by se v tomto případě mohlo jednat o speciální skupinu lidí, která provedla něco naprosto nepřijatelného či dokonce zvráceného a za jejich čin je pak chtěli tehdejší obyvatelé Čelákovic potrestat. (Zdroj: www.stoplusjednicka.cz)

Pohřebiště vampýrů

Senzací se místo stalo až později, přesněji až po uplynutí pěti let od nálezu ostatků. Dr. Jaroslav Špaček se totiž ve svém článku zmínil o tom, že by tato lokalita mohla být ve skutečnosti místem raně středověkého pohřebiště „vampýrů“. Vše, co bylo zjištěno, by totiž provedením odpovídalo protivampírským opatřením.

Obyvatelé Čelákovic se těchto nebožtíků tak báli, že některá těla byla zatížena obrovskými kameny. Dokonce se v hrobech našly i pozůstatky protiupírských kůlů, kterými byla pravděpodobně nešťastníkům probodnuta srdce.

Lidské panoptikum?

Zajímavostí je, že se podle poznatků odborníků pohřbené osoby opravdu fyzicky odlišovaly od lidí tehdejší doby. Jednalo se například o jedince nadprůměrně vysoké, statné s vysokými čely a neobvykle výraznými nadočnicovými oblouky. Navíc se u nich údajně taky našly vyrostlé špičaté, deváté zuby. Není ani vyloučeno, že mohli být jiného etnika, než místní. Právě proto je mohli lidé pokládat za něco nebezpečného, a tak se jich chtěli zbavit. (Zdroj: www.novinykraje.cz)

Zločinci?

Mohlo se však jednat taky o zločince, či sebevrahy, kterých se lidé báli, a tak je v hrobě uložili do nelichotivé pozice. Trestem pro zločince bylo odepřít jim možnost pohřbení do zasvěcené půdy s ostatními. Zemřeli totiž nečistým způsobem. Většinou byli v takovém případě pohřbíváni do blízkosti šibenic, které byly v místě mimo město a běžné obyvatele. Lokalita Mrchovláčka, kam byla těla dle serveru tajemnamista.cz uložena, je právě takovým odloučeným místem.

Díky hrobům, ve kterých jsou podle některých pohřbení vampýři, je toto místo středoevropským fenoménem. Láká tak všechny odborníky a nadšence upíří tradice nacházející se na našem území.

Až později se díky moderním technologiím zjistilo, že ostatky pochází z 13. až 15. století a nejedná se o upíry, nýbrž o trestance z okraje společnosti, které tehdejší občané odmítali pohřbívat dle běžných křesťanských tradic. I tak však někteří záhadologové dodnes věří, že se v Čelákovicích u Prahy nachází jedno z největších upírských pohřebišť na světě. (Zdroj: www.extra.cz)