Pach spáleného domu ještě nevyčpěl, Zajcev našlapující jako myška po špičkách si prohlížel zčernalé místnosti. Jen nedaleko od něj byla kuchyně, kde si Němci připravovali jídlo. Musel tedy zklidnit dech a plně se soustředit na všechny podezřelé zvuky. Podezřelé bylo vše, kromě tlukotu vlastního srdce. Najednou uviděl zchátralou pec, přiblížil se k ní a pousmál se. Našel si své stanoviště. Přímo od pece byly jasně viditelné vchody do domu nepřátel. Ten den bylo odstřelovačem zabito deset fašistů.

Vasilij Grigorijevič Zajcev se narodil do rodiny rolníka a vyrostl v pohoří Ural. Právě hory z něj udělaly perfektního lovce. Ve svých dvanácti letech přinesl domů svou první samostatně ulovenou trofej, vlka, kterého zabil jednou kulkou ze své první osobní pušky Berdana, kterou sotva unesl. Se svým dědečkem a bratrem také číhal na medvědy a jeleny. Lov ho ale neživil. Absolvoval stavební školu, kde získal specializaci montér a poté si ještě udělal účetnický kurz. Jako úředník se tedy nechal zaměstnat v tichomořské flotile u dělostřelectva. Po studiu na vojenské škole byl jmenován vedoucím finančního oddělení Tichomořské flotily v Transfiguračním zálivu. To už ale vypukla 2. sv. válka.

Po operaci Barbarossa nastoupil Zajcev společně se svými kamarády dobrovolně do první linie. Byl přidělen k 1047. střeleckému pluku 284. tomské střelecké divize, který se stal 17. září 1942 součástí 62. armády ve Stalingradu. Už v prvních bitvách s nepřítelem se ukázal jako výtečný střelec. Když si ho jednou velitel praporu zavolal, aby zabil utíkajícího fašistu vzdáleného 800 metrů, a spolu s ním zlikvidoval i další dva Němce, byl mladíkův osud zpečetěn. Stal se z něho prvotřídní ruský odstřelovač.

Zajcevova taktika "skrývání a bodnutí" byla mezi odstřelovači legendární. Jeho úkolem bylo pokrýt jednu velkou oblast ze tří pozic, přičemž v každém bodě byli dva muži - ostřelovač a zvěd. Tato taktika, známá jako „šestky“, se používá dodnes.

Zajcev úspěšně bojoval až do ledna 1943, kdy mu v bitvě u Stalinigradu minometný útok poranil oči. Naštěstí mu oftalmolog Vladimír Filatov zrak zachránil, ale na aktivní boj si musel hrdina ještě chvíli počkat. Během léčby se tak věnoval pedagogické činnosti - školil další odstřelovače. Válku dokončil v bitvě u Seelow Heights v Německu s vojenskou hodností kapitána. V roce 1943 se stal členem komunistické strany. Sklonek akčního života zakončil v poklidu - stal se ředitelem textilní továrny v Kyjevě, kde žil až do své smrti 15. prosince 1991. O jedenáct dní později se Sovětský svaz rozpadl...

(Zdroj: www.en.wikipedia.org, http://www.warheroes.ru, hero, Zaitsev Vasily Grigorievich)