Papež František dovolil otevřít archiv Vatikánu a zveřejnit tajemství z války

Nataša Slánská | 30. 10. 2020

Ačkoli se katolická církev v minulosti uvolila otevřít vatikánské archivy odborné veřejnosti, dodnes do nich smí nahlédnout jen hrstka prověřených vyvolených. Část archivů přitom zůstává zcela nepřístupná a je považována za jedno z nejtajemnějších míst na světě. Co má být lidstvu navždy skryto?

Záhadologové a příznivci konspiračních teorií se rádi zaobírají myšlenkou, že katolická církev v papežově sídle skrývá materiály, které by ji mohly jednou provždy zkompromitovat, nebo dokonce otřást celou křesťanskou vírou. Kromě důkazů o drastických metodách inkvizice během čarodějnických procesů a bezdůvodném pronásledování templářů se tu prý mohou nacházet i dosud neznámá evangelia, která vyprávějí, že Ježíš zplodil s Máří Magdalenou děti a vůbec nezemřel na kříži. Podle jedné teorie papež ve Vatikánu schovává dokonce i torzo mimozemšťana.

Pro omezení přístupu veřejnosti k vatikánským archivům je ovšem třeba mít určité pochopení. Kdyby fungovaly jako veřejná knihovna, hrozilo by nebezpečí, že by se prastaré a vzácné spisy brzy ohmataly a zničily. Čarodějnickými procesy se církev už zkompromitovala dostatečně a nepopírá chybu ani v případě templářů - i když právě v Tajných vatikánských archívech byl v roce 2001 objeven tzv. Chinonský pergamen, který dokazuje, že papež Klement V. v roce 1308 templáře omilostnil, a jejich poprava tedy byla čistě dílem zlovůle francouzského krále Filipa IV.

Lze také předpokládat, že pokud by se církvi dostaly do rukou dokumenty popírající základní náboženské pilíře, bylo by v zájmu zachování její moci moudřejší je rovnou zlikvidovat, než je skladovat někde v papežových tajných komnatách. Nepřístupné prostory archivů však nedají spát ani odborníkům.

Podle oficiálního stanoviska církve se tu přechovávají spisy a dokumenty natolik postižené časem, že jim hrozí rozpad při pouhém doteku, případně jsou nečitelné a čekají na modernější technologie, které jejich obsah budou schopny rozluštit. Badatelé ale poukazují na fakt, že církev záměrně zpřístupnila jen materiály sepsané před rokem 1939 a dodnes zatajuje komunikaci, kterou vedl kontroverzní papež Pius XII. s fašisty během 2. světové války.

Vatikán otevře dva hroby, chce vyřešit desítky let starý případ zmizelé dívky
Publicistika

Vatikán otevře dva hroby, chce vyřešit desítky let starý případ zmizelé dívky

Právě dokumenty z válečného období by mohly vnést světlo do dlouho vedené polemiky o tom, zda Pius XII. s Hitlerem a Mussolinim kolaboroval, nebo zda byl jimi jen umlčen a vydírán. Církevní hodnostáři jsou proto při odtajňování mladších spisů opatrní - nejprve je sami přečtou, utřídí a zhodnotí, než se rozhodnou, které z nich zpřístupní odborné veřejnosti a novinářům.

Papež František otevřel tajné archivy z doby války teprve letos v březnu a řada dokumentů se už dočkala digitalizované podoby. Nikdo ale nemůže vědět, kolik se jich během cenzury "ztratilo" a zda nejsou veřejnosti předkládány jen ty "neškodné".

Obecně se dá nicméně shrnout, že pokud se ve Vatikánu něco tají, je to nejspíš jen vztah papeže Pia XII. k Třetí Říši a jeho tolerance holocaustu. Ke zklamání ufologů je třeba vyjádřit střízlivou domněnku, že kusy mimozemšťanů církev v srdci Říma neschovává.

Tagy Adolf Hitler Benito Mussolini církev Katolická církev Klement V. Marie Magdalena papež Papež František válka Vatikán