Ve vesmíru se ztrácí čas, tvrdí vědci. Možná se zastaví a zmizí úplně

Redakce | 29. 6. 2019

Ve 20. století jsme zjistili, že vesmír je časoprostorové kontinuum. Podle nového (a značně kontroverzního) výzkumu španělských fyziků z něj však čas mizí. A jednou se z něj možná vytratí úplně… Radikální teorie by mohla vysvětlit řadu problémů, s nimiž se teoretická fyzika už desítky let marně potýká.

Skutečný příběh o lidožravém žralokovi, podle kterého byl natočen film Čelisti
Magazín

Skutečný příběh o lidožravém žralokovi, podle kterého byl natočen film Čelisti

Vědci se doposud domnívali, že se rozpínání vesmíru stále zrychluje. Rozpínání vesmíru lze pozorovat nepřímo na velmi vzdálených objektech a jejich světelných spektrech, známý je takzvaný rudý posuv. Čím jsou například galaxie vzdálenější, tím větší je jejich rudý posuv a tím rychleji se od nás také vzdalují. Fyzici také spekulují o vlivu tzv. temné energie na expanzi vesmíru – podle některých teorií právě ona vysvětluje vesmírné rozpínání. Podstata temné energie je zatím neznámá. Bylo sice navrženo několik fyzikálních interpretací temné energie, některá vysvětlení pro pozorování zrychleného rozpínání se dokonce pokoušejí nutnost zavedení temné energie úplně vyloučit.

Indický jogín už déle než 70 let nejí a nepije, vědci nedokáží jev vysvětlit
Magazín

Indický jogín už déle než 70 let nejí a nepije, vědci nedokáží jev vysvětlit

Fyzikové z univerzity v Salamance a z Baskické univerzity teď přišli s jiným vysvětlením: všechno je to iluze, temná energie vůbec neexistuje a chyba byla v našem úhlu pohledu. Autory práce jsou José Senovilla a Raul Vera. Podle nich se rozpínání vesmíru nezrychluje, ve skutečnosti se zpomaluje čas. Samotná možnost, že by se něco podobného mohlo dít, je pro lidské uvažování téměř nepředstavitelná.

Jaké bylo skutečné milostné drama mezi knížetem Oldřichem a krásnou Boženou?
Magazín

Jaké bylo skutečné milostné drama mezi knížetem Oldřichem a krásnou Boženou?

Zastavuje se pomalu

Pokud mají španělští fyzikové pravdu a čas se opravdu zpomaluje, pak je tato změna tak pomalá, že ji nemůžeme vnímat. Pozorovat by se dala jen v kosmických rozměrech. Podle článku uveřejněného ve vědeckém žurnálu Physical Review D, by zpomalování času mělo vypadat podobně „jako když se starým hodinám vybíjí baterie“. Autoři konstatují: “Netvrdíme, že rozpínání vesmíru je iluzí. Říkáme jen, že zrychlování tohoto rozpínání je klam." Jestli se čas opravdu zpomaluje, ale my „naivně používáme naše rovnice s jeho standardní rychlostí plynutí, pak naše modely nemohou fungovat“. Pokud by se čas zpomaloval, mohlo by se tedy pozorovatelům zdát, že se rozpínání vesmíru zrychluje. Astronomové ani fyzikové zatím nemají způsob, jak by tuto hypotézu potvrdili.

Přelomový objev: Mars není mrtvý. Spleť kanálů ukazuje na nedávné povodně
Články

Přelomový objev: Mars není mrtvý. Spleť kanálů ukazuje na nedávné povodně

Co by to znamenalo pro vesmír a jeho obyvatele? Podle nové teorie se náš čas mění v novou časovou dimenzi. Teorie vychází z jedné varianty teorie superstrun; podle ní je náš vesmír povrchem membrány plující ve víceúrovňovém prostoru. Španělští fyzikové si troufli předpovědět, že pokud by se čas zpomalovat způsobem v jejich teorii, asi za miliardu let by se čas mohl zastavit úplně. "Všechno by se pak zastavilo; jako fotografie," řekl profesor Senovilla magazínu New Scientist. Ač je tato teorie radikálně nová, už teď se najdou fyzici, kteří ji podporují. Například podle Gary Gibbonse z univerzity v Cambridge je teorie logická. „Předpokládámě, že čas vznikl během Velkého třesku – a když vznikl, může samozřejmě i zaniknout…“