Záhadné kruhy

V jihovýchodní Africe v Mosambiku leží zhruba 150 kilometrů od hlavního města Maputo na odlehlém místě kruhové stavby. Přestože nejsou vidět celé, místní obyvatelé je znají. Zájem o ně projevil badatel Michael Tellinger, autor několika knih o starověkých civilizacích, včetně té mosambické, protože se vášnivě zajímá o „původ“ člověka. Ruiny kruhových staveb zkoumal nejen na místě, ale i z výšky za pomoci místního pilota Johana Heineho. Jaké jsou jeho poznatky?

Ztracená vyspělá civilizace

Pradávné ruiny jsou pozůstatky složitého a rozsáhlého opevnění, které se dle předpokladů rozkládalo na ploše 1 500 kilometrů čtverečných. Jako hlavní centrum bylo nejspíš součástí obrovského osídlení o rozloze 10 000 kilometrů čtverečných. Nachází se zde propojená síť cest a terasovitých polí. Celá struktura stavby naznačuje, že ji musela vybudovat velmi vyspělá civilizace. Zajímavá je i její poloha. V této oblasti jsou četné zlaté doly a dle badatele mohla být ztracená kultura prvními zlatokopy na světě a zabývat se těžbou zlata.

Místy až tři metry vysoké zdi opevnění jsou postavené z magmatické horniny – doleritu. Na základě rychlosti jeho eroze Tellinger určil stáří této stavby na neuvěřitelných 160 000 až 200 000 let! Nutno přiznat, že někteří vědci toto stáří zpochybňují.

Následující video ukazuje stavby v plné kráse:

Zdroj: Youtube

Starší než starověké

Dle Tellingera je toto mosambické sídliště nejstarší stavbou na Zemi. „Fotografie, artefakty a důkazy, které jsme nashromáždili, ukazují na ztracenou civilizaci, která předcházela všem ostatním. Ne o několik set nebo několik tisíc let..., ale o tisíce let,“ říká Tellinger. Svůj předpoklad opírá i o vyryté znaky anch, což je kříž a známý egyptský hieroglyf, který znamená život. Jak je možné, že tisíce let před starověkými Egypťany neznámá kultura vyryla stejné znaky v Africe? Tellinger se domnívá se, že Egypťané převzali svou víru od této civilizace a učili se od ní i Sumerové.

Tellingerovo úsilí mnozí archeologové a vědci ocenili. Oficiálního uznání však nedostal. Prý jde o jakousi pýchu teoretiků, kteří chtějí, aby veškeré znalosti o starověkých civilizacích zůstaly v platnosti.

„Tyto objevy jsou tak ohromující, že je hlavní proud historického a archeologického bratrstva jen tak nestráví, jak jsme se již přesvědčili. Budou vyžadovat úplnou změnu paradigmatu, jak nahlížíme na naše lidské dějiny,“ říká Tellinger. Nová stránka historie lidstva tak na své vložení do dějepisů čeká.

Zdroje: www.thesouthafrican.com, archaeology-world.com