V srdci Orknejí

Archeologická lokalita Ness of Brodgar pokrývající plochu tří hektarů je jedna z nejvýznamnějších na světě. Patří mezi památky Srdce neolitických Orknejí, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Vykopávky tam probíhají už od roku 2003. Již první nálezy byly velmi překvapivé. Odhalily množství rituálních, náboženských a obytných monumentálních neolitických staveb, které byly obývané v období od 3 500 let př. n. l. do konce neolitu, tedy dalších tisíc, tisíc pět se let. 

Ness of Brodgar leží uprostřed dvou význačných neolitických památek – mohylou Maeshowe a Stones of Stenness, pravděpodobně nejstarším henge, pravěkým rituálním kruhovým monumentem. Dlouhá léta byly tyto památky považované za samostatné stavby se svou vlastní historií. Práce na „Ness“ překvapivě ukázaly, že všechny stavby spolu úzce souvisí, ač je účel neznámý a badatelé ho zkoumají.

Neuvěřitelný objev

Stavby Ness of Brodgar obklopovala mohutná působivá hradba. Neolitičtí stavitelé na její stavbu vytěžili tuny jemnozrnného pískovce z kilometry vzdáleného ložiska, opracovali ho a dopravili na travnatý ostroh. Mezi desítkami staveb uvnitř vyniká jedna z největších zastřešených staveb z tohoto období v Evropě.

Badatelé se domnívají, že to byl chrámový palác. Měl silné zdi, byl přes 25 metrů dlouhý a 18 metrů široký. Jak ukazují nálezy, obyvatelé sídliště se procházeli po vydlážděných chodnících, jejich příbytky zdobily tesané kamenné prvky a barevné fasády. Zatímco neolitičtí obyvatelé Evropy pokrývali svá obydlí rákosem, drny a kůžemi, orknejští měli střechy z břidlice!

Touto technologií a vizí předběhli svou dobu nejméně o jedno tisíciletí!

Následující video ukazuje vykopávky Ness of Brodgar:

Zdroj: Youtube

Mluví i artefakty

V nalezišti Ness of Brodgar archeologové vykopali tisíce historicky nesmírně cenných artefaktů. Jsou to stovky uměleckých předmětů, dále obřadní hlavice palcátů, leštěné kamenné sekery, křemenné nože, figurky zobrazující postavy člověka, nádherně zpracované kamenné špachtle, řemeslně dokonalá barevná keramika, zdobené kamenné desky. Nálezy samy o sobě jsou jednou z největších britských muzejních sbírek.

Archeologové si mysleli, že je už nemůže nic překvapit… Ale v roce 2021 přibyl další významný nález: „ohromující“ pět tisíc let staré úlomky dřeva. Naznačují, že v místě mohly původně stát dřevěné stavby. „Dřevo“ je předmětem dalších zkoumání.

Vykopávky skončí v roce 2024, výzkum bude dál pokračovat. Dle badatelů jsou nálezy v Ness of Brodgar velkolepé a už nyní mění chápání kultury a víry, historii Skotska a pohled na dávné obyvatele této oblasti.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, www.scotsman.com, www.ancient-origins.net