O dracích v poušti

Obrovské kamenné stavby v arabských pouštích, které tvarem připomínají draky, které si na podzim pouštíme, lze spatřit celé jen z výšky. Poprvé je zahlédli ve 20. letech minulého století britští letci. Jejich rozsáhlý výzkum v posledním desetiletí odstartoval rozmach užívání satelitů, dronů a snímků s vysokým rozlišením. Velké plochy ohraničené zídkami dlouhými stovky metrů až pět kilometrů s hlubokými jámami a úzkými vchody jsou důmyslné pasti na zvířata. Jakmile do nich vběhla, nedostala se ven a pro lovce se tak stala snadnou kořistí.

Dosud jich badatelé na Blízkém východě a střední Asii objevili přes šest tisíc. Nejvíce „dračích“ pastí je v Saúdské Arábii, na jihu Sýrie a východě Jordánska. Jejich datování není snadné, protože vědci nemají organický materiál pro radiokarbonové datování. Jejich stáří v různých lokalitách odhadují na 7 000 až 8 000 dokonce 9 000 let. Ve své době byly největšími stavbami na světě.

Geniální pomůcka

V rámci pokračujícího výzkumu pouštních draků archeologové v Jordánsku a Saúdské Arábii objevili do skal vytesané starověké rytiny. Ve studii zveřejněné v květnu 2023 v časopise PLOS One informují, že se jedná o nejstarší dosud objevené „plány“ na světě. A nejen to. „Úžasným objevem je, že jsou v měřítku,“ říká autor studie Rémy Crassard, archeolog z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum. Jde o plány ke stavbě zmíněných loveckých pastí a jak vědci ve studii uvedli, „… vyobrazení draků jsou tak nejstaršími známými architektonickými plány v historii lidstva.“

Dávní architekti

Autoři ve své studii propočítali „nákresy“ pastí vytesaných do skal a porovnali je se skutečnými stavbami a jak píší, „… rytiny jsou překvapivě realistické a přesné, a navíc odpovídají měřítku. Netušili jsme, že to lidé v té době mohli dokázat s takovou přesností." Prvním z objevených kamenných plánů je vápencový monolit z jordánské archeologické lokality. Je vysoký osmdesát centimetrů a je na něm různými technikami vyobrazené hvězdicovité ohrazení s prohlubněmi. Tesaná kresba je shodná s pouštním drakem vzdáleným něco málo přes dva kilometry.

Další plán objevili v Saúdské Arábii. Na pískovcovém balvanu o rozměrech čtyři krát dva metry jsou jinou technikou zobrazení dva draci. Ohrady a šest jam jsou jasně zřetelné, tvarem, rozvržením a velikostí odpovídají pozůstatkům draků, které leží ve vzdálenosti 1,4 a 16,3 kilometrů. Rytina je v měřítku 1:175, ta jordánská 1:425. Poloha plánů i staveb je z hlediska světových stran shodná.

Následující video popisuje nález plánů k pouštním drakům:

Zdroj: Youtube

Plány pro stavbu nebo strategii lovu?

Význam pouštních draků archeologové objasnili. Kamenné rytiny také. Zcela jasné ale není, zda plány sloužily pro samotnou stavbu, nebo je lovci užívali pro zvolení strategie lovu. Rytiny můžou zobrazovat již postavené pasti a lovci je mohli používat pro koordinaci počtu lovců a jejich polohy. Tak jako tak, jsou důkazem neuvěřitelné představivosti a sofistikovaného vnímáním prostoru, schopností zpracovávat složité informace a abstraktního myšlení.

Badatelé hrubé náčrtky pouštních draků znají z dřívějších výzkumů, tyto jsou však prvními v měřítku. Ani předchozí nálezy plánů lodí a budov, většinou ze starověkého Egypta a Mezopotámie staré až 7 000 let nejsou tak matematicky přesné. O kultuře, která draky plánovala a postavila, se zatím mnoho neví. Výzkumy pouštních draků dále pokračují, a tak se můžeme těšit na další poznatky.

Zdroje: www.livescience.com, www.scientificamerican.com, edition.cnn.com