www.nbcnews.com, www.anomalien.com, www.cs.wikipedia.org, www.bigthink.com

Jedním z charakteristických znaků života je jeho přizpůsobivost. Fyzik z New York City College of Technology si položil otázku, zda toto chování mohou vykazovat i astronomické objekty. Zaměřil se proto na tělesa, která se podle jeho názoru projevovala mimo zaběhnutá pravidla.

„Některé hvězdy vyzařují výtrysky pouze jedním směrem, což je nevyvážený proces, jenž způsobuje, že změní svoji trajektorii. Mohl by se tento jev označit za úmyslný?” ptá se. Aby odpověděl na svoji otázku, začal studovat zatím málo prozkoumanou anomálii v pohybu sluncí známou jako Paranego's Discontinuity. 

Vědomí vesmíru

Projevuje se tím, že chladnější hvězdy obíhají naši Galaxii rychleji než ty teplejší. Většina astronomů předpokládá, že je to způsobené vzájemným působením mezi zářícími tělesy a oblaky plynu. Matloff ale zjistil, že se tento jev objevuje pouze u objektů, které jsou chemicky mnohem složitější.

„Pokud je Paranego's Discontinuity způsobena podmínkami v Mléčné dráze, měla by se lišit místo od místa. V případě, že je hvězdám vlastní a je součástí jejich vědomí, měla by být všude stejná,” přemýšlí fyzik. Jeho teorii však může potvrdit až podrobná analýza dat z kosmického dalekohledu Gaia.

Gregory Matloff se spoléhá také na výzkum panpsychismu u svých kolegů. Například teoretický fyzik a matematik Bernard Haisch v roce 2006 navrhl, že vědomí je přenášeno pomocí kvantového vakua a jakýkoliv složitý systém, který vytváří danou úroveň energie, ho může generovat nebo vysílat.

Temná hmota

Vědci si ale stále nejsou jistí, kde by mohlo být vědomí Univerza uloženo. Jednou z hypotéz je, že v temné hmotě. Tato neviditelná látka tvoří asi 95 % celkového vesmíru. Obklopuje tak většinu těles, s nimiž zároveň interaguje.

Zdroj: Youtube

Podporuje to myšlenku neurovědce Christofa Kocha. „I systémy, které nepovažujeme za živé, mohou mít vědomí. To je nedílná součást fyzického,” říká. Z tohoto pohledu vesmír možná nepřemýšlí, ale má vlastní zkušenosti, na nichž reaguje.