Základní školy

Geologie je jedním z předmětů, které se učí žáci na základní škole. Ve vyšších ročnících je geologie součást zeměpisu. 

Cílem geologie je naučit každého žáka alespoň základním znalostem a faktům o naší planetě. Díky geologii poznáváme jednotlivé horniny nebo se učíme poznatky o strukturě Země. 

Jen tak lze plně porozumět tomu, jak Země vznikla a jakou roli plnila v dávné minulosti. Je to především geologické složení daného území, které ovlivňuje životy lidí v něm žijících. 

Geologické složení každého kousku naší země ovlivňuje kvalitu půdy. Té půdy, na které pěstujeme potraviny a kterou nutně potřebujeme ke své obživě. 

To ale není všechno. Díky geologii můžeme zjistit, jak naložit s infrastrukturou určitého místa, jaké stavby na něm stavět a jaké nikoliv. Geologie nám umožňuje zjistit důležité informace o tom, jak moc je dané místo stabilní. 

Kolik si toho pamatujete?

To je velice důležité především v oblasti stavebnictví, kde je stabilita povrchu spojená s výstavbou budov.

Cesta za minerály - Křemen kam se podíváš:

Zdroj: Youtube

Geologie se také zabývá studiem procesů, které na naší planetě probíhají. Zkoumá horniny, minerály a především historii Země, na kterou nahlíží jako na vesmírné těleso. 

Hlavní náplní každého geologa je zkoumání procesů neživé přírody v rámci známého vesmíru. Geolog zkoumá složení, stavbu a historický vývoj země. A nejen to. Zabývá se i dalšími vesmírnými tělesy. 

Geolog se také zaměřuje na pochody, které probíhají v útrobách i na povrchu Země a které se odborně nazývají geologickými ději.

Součástí geologie je znalost hornin, historie těžby nerostných surovin, povrchové a podzemní vody, Sluneční soustava, přírodní rizika, vývoj organismů na Zemi a mnoho dalšího. 

Abychom plně pochopili planetu, na které žijeme, je nutné znát procesy, které Zemi utvářely po miliony let. Geologie nás učí, že planeta Země se neustále vyvíjí a mění, což se projevuje vznikem pohoří, erozí či změnou klimatu.

Vědomostní kvíz: Geologie ČR. Otestujte, kolik si toho pamatujete ze základky, učili se to všichni

Zdroje: www.geology.cz, cs.wikipedia.org, www.zemmat.cz