Psal se rok 1711, kdy sedlák Schille dokončil své pozoruhodné dílo. Trvalo mu rok, než do jedné z pískovcových skal vytesal tři prostory, jež zevnitř i zvenku ozdobil plastikami a reliéfy s biblickými výjevy. 

„Kaple je krásným dokladem potřeby místního umělce zobrazit křesťanská témata,” uvedla pro Deník Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Ve Velenicích totiž nebyl až do roku 1735 kostel. Historici proto předpokládají, že ho kaple měla nahradit.

Kaple Božího hrobu

Uměle vytesaná jeskyně se nachází u silnice ze vsi Velenice do Brniště, přibližně 0,5 km východně od velenického kostela a autobusové zastávky. Je považovaná za jednu z nejpozoruhodnějších ukázek využití přírodního kamenného masivu pro potřeby víry v době baroka.

Celý objekt je osm metrů dlouhý a je rozdělený do tří prostor. V prostředním se nachází oltář se schránkou pro uložení Kristova těla. V postranních dvou místnostech s okny jsou plastiky s výjevy Ježíšova utrpení od jeho modlitby na Olivetské hoře až po ukřižování na Golgotě.

Na počátku 19. století byla kaple ozdobená z vnější strany. Nad vchod byly umístěné kamenné desky s obrazy z cyklu Tajemství růžence. Po bocích se daly najít reliéfy Zvěstování, Klanění tří králů, Obětování, Nanebevzetí, Sestoupení Ducha Svatého, Korunování Panny Marie a další.

Barokní památka

Na kapli místní nezapomněli ani po stavbě kostela. Stala se oblíbeným poutním místem, kam věřící chodili během hlavních svátků. Postupem času ale začala chátrat. Barvy vybledly a výzdoba byla rozkradená. 

Zdroj: Youtube

Silně poničenou ji obec Velenice v roce 2002 nechala zrekonstruovat. Památka byla zakrytá stříškou a vchod i okna uzavřely mříže. Zájemci o prohlídku zajímavého díla mohou požádat o klíč na obecním úřadě. 

Zdroje: www.hrady.cz, www.luzicke-hory.cz