Samotné sochy moai jsou vyobrazením humanoidních tváří a jejich těl ze sopečné horniny, s velkým tělem a kloboukem pukao z červené skory. Většina moai z Velikonočního ostrova byla vytvořena z jednoho obrovského a snadno zpracovatelného sopečného tufu, který pochází z lomu Rano Raraku. Někteří lidé věří, že sochy jsou dílem mimozemšťanů.

Na dokument o sochách moai se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Stručně z historie

Velikonoční ostrov je malý, izolovaný a větrný a nabízí podmínky, které ztěžují přežití. Historie Velikonočního ostrova je poznamenána brutálním zacházením s domorodým obyvatelstvem Rapa Nui. Při objevení ostrova s sebou evropští objevitelé přivezli nemoci, jako jsou neštovice a tuberkulóza, které ovlivnily místní obyvatelstvo. Od 60. let 19. století navíc začali na ostrov podnikat nájezdy peruánští obchodníci s otroky, kteří zajali mimo jiné i náčelníka Rapa Nui, což vedlo k tomu, že se navždy ztratilo obrovské množství kulturních znalostí. V roce 1877 žilo na Velikonočním ostrově už jen 111 obyvatel Rapa Nui a v roce 1888 ostrov anektovalo Chile. Tato nechtěná nadvláda trvala až do roku2017, kdy konečně došlo k prvnímu důležitému kroku pro původní obyvatele a byla jim svěřena správa národního parku Rapa Nui.

Záhady kolem obřích hlav

Největší záhadou Velikonočního ostrova jsou právě obří monumenty, díky nimž na ostrov každoročně zavítá až 100 000 návštěvníků. Většina moai je obrácena směrem od oceánů, jako by dohlížela na domorodé obyvatele Rapa Nui. Když se evropští objevitelé setkali s obřími sochami moai, ihned se objevily otázky jak a proč byly vytvořeny.

Soupis všech soch na ostrově vytvořila archeoložka Jo Anne Van Tilburgová. 288 těchto soch bylo převezeno na místa ahu, tedy na plošiny, kde byly vztyčeny. V oblasti výroby v sopečném lomu Rano Raraku bylo nalezeno 397 soch a dalších 92 soch bylo objeveno porůznu, jako by byly jen tak troušeny při přepravě.

Sochy jsou vysoké od 1,13 m do neuvěřitelných 21,6 m – což je výška největší sochy známé jako El Gigante. Byla nalezena v lomu Rano Raraku a její hmotnost se odhaduje na 140 až 180 tun. Další gigantickou sochou, jež je naopak největší vzpřímenou moai, je Paro, měřící 9,9 metru a vážící 82 tun.

Autor neznámý, výzkum pokračuje

Velkou otázkou vědeckého světa stále zůstává, kdo gigantické sochy na tak odlehlém ostrově postavil a proč?

Většina archeologů se domnívá, že Velikonoční ostrov byl osídlen Polynésany někdy mezi lety 300 a 1200 n. l., přičemž novější studie se přiklánějí k pozdějšímu datu osídlení. Analýza DNA dokázala polynéský původ prvních osadníků, i když o tom se vedou akademické debaty. Někteří odborníci nicméně tvrdí, že osadníci mohli přijít z Jižní Ameriky, protože na ostrově byly objeveny zemědělské důkazy o pěstování sladkých brambor. Předpokládá se také, že sochy moai na Velikonočním ostrově představují zbožštěné předky.

Další otazníky vzbuzuje přemýšlení o tom, jak byly sochy při této váze přemísťovány. Tato otázka trápila odborníky po celá desetiletí. Teorie zkoušely saně, lana, houpavé pohyby, dřevěné válečky, a dokonce opět znovu i mimozemšťany.

Český dotek

Sochám na Velikonočním ostrově věnoval velkou část života i experimentální archeolog Pavel Pavel, kterého nejvíce zaujalo právě to, jak oho být sochami pohybováno. Základní princip jejich pohybu pak byl zveřejněn v roce 1971 v knize Francise Maziéra - Tajemství Velikonočního ostrova: "Znovu si připomínám jiné tvrzení jednoho domorodce. Říkal, že "sochy postupovaly vstoje a sunuly se kupředu v přívratných polokroužcích na své kulaté základně."

Na dokument o tom, jak Pavel Pavel rozpohyboval sochy moai, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pavel Pavel úspěšně postavil a vyzkoušel několik modelů na ověření svých úvah a jako jediný ze všech, kdo vyzkoušel stejný princip, pak uskutečnil veřejnou prezentaci svých závěrů.

V roce 1981 pak rozpohyboval 20 tun těžký betonový model sochy moai a vyzkoušel, jak s ním lze pohybovat pouze pomocí lan ovládaných malou skupinou osob.

Zdroje:

cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Pavel, cs.wikipedia.org/wiki/Moai, www.ancient-origins.net