„Co vás na potenciálním partnerovi zaujme jako první?” Mezi nejčastější odpověď na tuto anketní otázku patří obličej. Pokud má muž ostře řezané rysy jako například představitel Jamese Bonda Daniela Craig, může si být jistý, že většina žen od něj nedokáže odtrhnout oči. 

„Tento fakt je potvrzen i četnými studiemi. My jsme se chtěli posunout ještě dál a více konkretizovat,” píší vědci ve své studii. „Rozhodli jsme se zaměřit na vztah mezi velikostí penisu a nosu.”

Podle nosa, poznáš…

Už Aristoteles se ve svém spise Physiognomics zmiňuje, že výrazný čichový orgán je známkou dobře vyvinutého mužství a vitality. Jedním z trestů pro sexuální delikventy a cizoložníky ve starověkém Římě bylo proto jeho useknutí, aby již nemohli upozorňovat na svou chloubu.

Žádný z odborníků však za tisíce let, kdy tato teorie kolovala, nevzal metr a nepotvrdil to. Jednoduše proto, že jí nikdo nevěřil. Příležitosti se chopili až lékaři Urologické kliniky v Soulu. Dohromady vyšetřili 1 160 pacientů. „Byla měřena délka od pubo-penilního kožního spojení ke špičce a obvod uprostřed diafýzy před erekcí, v poloze na zádech, pod úhlem 90° k tělu, při teplotě 23 °C,” píší odborníci.

Velikost nosu byla určena z jeho délky, šířky a výšky. Jako bonus lékaři změřili také chodidlo od palce po linii paty a objem varlat. Zároveň byly odebrány vzorky krve, z nichž se určovala hladina testosteronu. Tyto hodnoty se přidaly k údajům o věku, výšce a hmotnosti.

Rande s Pinokiem

Výsledky statistické analýzy dokázaly, že se Aristoteles nemýlil. Délka mužského údu koreluje s délkou nosu. Jeho šířka zase s chodidlem. Na věku, výšce ani hmotnosti přitom nezáleží. To naznačuje, že velikost reprodukčních orgánů je určená již v prenatálním období a souvisí s hladinami testosteronu.

Odborníci navíc dodávají, že nejvýraznější chloubu měli muži, kteří se zároveň s velkým nosem pyšnili také pleší a šikmou bradou. Průměrná délka jejich údu byla v klidovém stavu zhruba 13,46 centimetru. Majitelé menších nosů dosáhli v průměru 10,41 centimetru.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.interez.sk, www.ncbi.nlm.nih.gov