Jak velká je Země ve srovnání s vesmírem? A co všechno se na ni vejde? Máme zde oceány, hory, lesy, miliony forem života. K naší Zemi patří bouřky, sopky, sníh, pouště. Země má bohatou historii sahající až k minulým a dávno zaniklým civilizacím a obrovským dinosaurům.

A pak si uvědomme, že jen ve známém vesmíru existuje nejméně 10 bilionů planetárních soustav. Toto číslo zapisujeme jako desítku a 12 nul - 10 000 000 000 000. Přičemž Země by byla jen "1" z nich. A to neustále diskutujeme o tom, na kolika planetách je život. Je vůbec možné, že by žádné z těch dalších 9 999 999 999 999 planet nebyl? Absurdní, že?

Natož pak, že na nich nebyl život v minulosti a nebude ani v budoucnosti! A nyní se už podívejme na to video:

Zdroj: Youtube

Kolik je ve vesmíru Zemí? A kolik planet?

A to jsme zcela opomenuli možnost vícenásobných, nebo dokonce nekonečných dimenzí. Ty pak připouštějí, že na planetě, jako je Země, mohou existovat celé civilizace přímo vedle nás, aniž bychom o tom věděli. Pokud vezmeme v úvahu povahu času a cestování v čase v interakci s gravitačními silami, jako jsou černé díry, je tato představa nad možnosti lidské mysli.

Představitelnější je, že v našem vesmíru je více hvězd než zrnek písku na všech plážích na Zemi.

V Mléčné dráze je 100 až 400 miliard hvězd a ve vesmíru pak více než 100 miliard galaxií. Některé studie a předpoklady hovoří dokonce o 500 miliardách galaxií.

Pokud tedy vynásobíme hvězdy galaxiemi, dostaneme 10 miliard miliard hvězd, tedy 10 sextilionů hvězd ve vesmíru, což už je číslo „1" následované 22 nulami. A pokud jsme na horním konci limitu, pak dokonce hovoříme o 200 sextilionů. Toto číslo vypadá takto 2 000 000 000 000 000 000 000 000.

Na další zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Země jako zrnko písku

Tato čísla jsou pro nás naprosto nepředstavitelná a většinou bychom je ani neuměli zapsat. Jak by se pak tato čísla dala srovnat s již zmíněnými zrnky písku?

Zrnko písku je velké asi půl milimetru v průměru, takže kdybychom vedle sebe položili 20 zrnek písku, vznikne centimetr. V jednom krychlovém centimetru je 8000 zrnek, takže kdybychom vzali 10 sextilionů zrnek písku a poskládali je do kuličky, měla by poloměr 10,6 kilometru.

Pokud však hovoříme o 200 sextilionech, měla by průměr 72 kilometrů. Jenže tolik písku asi na naší Zemi ani není, jak říkají odhady. Například doktor Jason Marshall alias Matematický frajer tvrdí, že na Zemi je asi 700 bilionů metrů krychlových pláží, což představuje asi 5 sextilionů zrnek písku.

Země ja pak jen jedním z nich, jak jsme viděli na videu.

Zdroje:

www.youtube.com, futurism.com, www.joshuakennon.com