Se všemi odbočkami a zdvojeními měří 21 196 km. Během její stavby zemřelo nejméně půl milionu dělníků. Spojuje až 25 tisíc pevností a věží, které měly funkci podobnou našim hradům. Hlídky v nich vybíraly daně, kontrolovaly okolní území a bránily jej před hordami nepřátel. 

Již dávní čínští učenci ve svých spisech naznačovali, že se v útrobách zdi nacházejí tajné tunely a dokonce i průchody. Vědci však tyto informace ignorovali. Až v roce 2018 se výzkumný tým pod vedením profesora na School of Architecture na Tianjin University Zhang Yukuna rozhodl, že je zkusí zmapovat. To, co objevil, jim vyrazilo dech.

Průzkum Velké čínské zdi

Badatelé ve své studii zkombinovali informace z oficiálních historických dokumentů a starověkých plánů s více než dvěma miliony snímků, které pořídili pomocí dronů. Nakonec potvrdili existenci nejméně 220 tajných dveří.

A nebyly to jen tak ledajaké portály. „Řada z nich má specifickou výšku a šířku, takže umožňovaly průchod jen jedné osobě, pravděpodobně zvědovi. Ten, aby mohl vstoupit, musel znát tajné heslo,” vysvětluje profesor. Další brány byly uzpůsobené pro povoz s koňmi. Vědci tak předpokládají, že díky nim mohli mezi krajinami migrovat obchodníci. „Ukazuje se, že opevnění nemělo za úkol izolovat říši od okolních sousedů. Bylo spíše regulovaným kanálem pro komunikaci na obou stranách.”

Objev čínských archeologů potvrdily také dochované dokumenty. Podle oficiálních záznamů dynastie Ming povolila vláda kočovným kmenům ze severozápadní Číny Qinghai a Hetao, aby pásly svá stáda na druhé straně zdi. Odborníci nyní konečně pochopili, jak se na úrodné planiny pastevci dostali.

Vojenská taktika

Kromě jednoduchých bran byly objeveny také tajné dveře, které byly využívány pouze vojáky. „Byla to náhoda,” vzpomíná Zhang Yukun. „Během analýzy fotografií jsme si všimli podivné díry. Zjistili jsme, že zeď byla v tomto místě tvořena jen tenkou stěnou z kamenů. Předpokládáme, že za ní číhali ozbrojenci, již čekali na nepřítele. Ve chvíli, kdy se přiblížil, tunel prorazili a vrhli se do boje.”

Zdroj: Youtube

Profesor dodává, že šlo o promyšlenou válečnou taktiku, která doplňuje genialitu celé stavby. Nové objevy zároveň odhalují její tajemství a skutečnou funkci.

Zdroje: www.businesstoday.com.my, www.express.co.uk, www.globaltimes.cn