Pohled na dávné opevnění

Čínské opevnění Velká čínská zeď, známé také jako Dlouhá zeď, se táhne podél severní hranice bývalých starověkých čínských států a císařství. Jako ochranu před migrací a nájezdy kočovných kmenů z euroasijských stepí ji začali budovat Číňané v 7. st. př. n. l. Zprvu pouze pár zdí rozšířil první čínský císař Čchin Š'-chuang (220-206 př. n. l.). Některé z nich pak propojily následné dynastie. Z původního opevnění ale mnoho nezbylo. O dnešní podobu 21 196 kilometrů dlouhé obranné zdi se zasloužila především dynastie Ming (1368-1644). Jak vysvětlil pro Express Allan Maca, archeolog a historik z newyorské Colgate University: „V dobách Mingů zemi napadali obávaní kočovní válečníci, kteří Čínu plenili již po staletí…“

Mingové vybudovali ty nejznámější úseky. A na ty se výzkum zaměřil. Odhalil to, co bylo očím badatelů po staletí skryté.    

„Oči“ dronů více vidí

Již dávní čínští učenci ve svých spisech zmiňovali záhadné tajné chodby, průchody a vchody, ale nikdy je nikdo neobjevil. Žádné výzkumy jim nevěnovaly pozornost. Pokud ano, tak jen okrajově. Až v roce 2018 se obranným systémem Velké čínské zdi začal zabývat výzkumný tým pod vedením profesora Zhang Yukuna z Fakulty architektury Tianjinské univerzity. Od té doby prostřednictvím nízkolétajících dronů výzkumníci pořídili více než dva miliony podrobných snímků téměř celé zdi. Jejich analýzy odhalily, že je v ní, dle aktualizovaných údajů, na dvě stě dvacet dosud objevených „záhadných otvorů“.

Následující video ukazuje skryté vchody:

Zdroj: Youtube

Tajné vchody

Během průzkumu přímo v terénu pak výzkumníci zjistili, že se jedná o tajné vchody do tunelů pod zdí, které zmiňovaly staré spisy. Některé z nich v dávné historii mohly sloužit jako průchody pro čínské vojenské zvědy. Byly skryté, velikost naznačuje, že se jimi mohla protáhnout jen jedna osoba. Jak se předpokládá, při návratu se voják musel prokázat tajným heslem.

Ruiny jiných otvorů naznačily, že mohly být využívané k nečekanému útoku. Byly zamaskované cihlami, takže o nich nepřítel neměl ani tušení. Při napadení ho pak obránci skrytí ve zdi lehce prorazili a nepřítele naprosto zaskočili. Člen výzkumného týmu docent Li Zhe, který snímky naskenoval, říká: „… během výzkumu jsem si někdy představoval vojáky dynastie Ming, jak prorážejí skryté vchody a v nejnaléhavějším okamžiku se vrhají do boje s nepřítelem.“ Dále uvedl, že „Tajné vchody, které skrývaly tajemství Velké čínské zdi jsou skvělou ukázkou vojenského umu staré Číny.“ Dodal, že struktura jednotlivých tajných vchodů je jedinečná v tom, jak je přizpůsobená terénu.

A ještě jedno tajemství

Některé z objevených vchodů jsou brány vybudované ve středověku pro obchodníky. Jak vysvětlil profesor Zhang, „… Velká čínská zeď není jen pouhá zeď. Není zcela uzavřená, ale byla pravidelně otevírána a využívána k obchodní výměně. Je to spíše komunikační kanál pro obě strany.“ Některými branami mohl projet povoz tažený dvěma koňmi.

Tyto tajné průchody zcela jistě sehrály v historii Číny významnou roli. Mezi objevenými „záhadnými“ vchody je však ještě jeden, záhadnější. Je zcela odlišný, jak uvedl A. Maca, člen výzkumného týmu pro výše uvedený tisk. „Tak nějak nepravidelný vchod na jednom skenu ukázal, že to není ruina otvoru, ale zazděný vchod do skryté podzemní chodby.“  Používala se před šesti sty lety a jde o zcela jedinečnou a ojedinělou podzemní chodbu. Spolu s ostatními průchody vrhá zcela nové světlo na Velkou čínskou zeď a dávná tajemství Číny.

Čínští vědci pomocí dat z dronů vytvářejí 3D model zdi z doby dynastie Ming a nadále v průzkumech tajné chodby, jejím využití a objevování dalších vchodů pokračují.

www.businesstoday.com.my, www.chinadaily.com.cn, www.express.co.uk, www.globaltimes.cn