Podle Andreje Borodovského, profesora a vedoucího archeologického průzkumu, měla tato zeď ochranný charakter před útoky ze severu.

Tajemná supervyspělá civilizace

Masivní opevnění pohoří Altaj bylo postaveno neznámou supercivilizací. Obří valy pak střežily Altaj před nebezpečnými útočníky ze stepí na severu.

Velká sibiřská zeď je postavena z obřích kamenů, za jejichž umístěním stojí člověk. Skládá se ze šesti řad dokonalého systému zdí. Právě ty měly zabránit vniknutí do altajského komplexu napříč údolím řeky Katuň.

Tento systém zdí je deset metrů široký a dosahuje výšky až osmi metrů.

Kdo však obří valy postavil, se vědcům dosud nepodařilo zjistit. „Na východ od těchto valů je poměrně široký průchod, který je na úbočí hory omezen další řadou valů, orientovaných západovýchodně přes údolí řeky Katuň," uvedl Borodovskij.

K horskému svahu pohoří Altaj přiléhá dalších devět hradeb. Podle Borodovského byly navrženy tak, aby v případě nebezpečí "odřízly davy lidí a donutily je projít úzkým průchodem ve směru, který zvolili tvůrci stavby".

Právě tento způsob rozložení pomohl kontrolovat jakýkoliv přístup ze stepí do hor. Některé hradby byly zničeny v době, kdy Stalin modernizoval Čujskou magistrálu.

Další část hradeb zcela zmizela během rozšiřování vesnice Souzga a většina původního opevnění není viditelná pouhým okem. „Není snadné hradby vyfotografovat tak, aby byly vidět," uvedl Andrej Borodovskij. Nápomocné nejsou ani satelitní snímky.

Civilizace postavila na Sibiři před 3000 lety tento zázrak a zmizela

Ačkoliv se spekulovalo, zda zdejší struktury nemohla vytvořit příroda, podle Bodorovského je skutečně vytvořil člověk. K tomuto zjištění přispěla geofyzikální analýza pomocí skenů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Právě tato metoda následně ukázala, že velká část archeologických nálezů, které byly objeveny v okolí stavby, spadá do období středověku.

„Není příliš snadné určit stáří takových staveb, kdy přesně vznikly, ale domnívám se, že to bylo někdy v prvním tisíciletí před naším letopočtem - na počátku nové doby. Tedy doba železná nebo dokonce bronzová, ale pravděpodobnější je doba železná. Vycházím z toho, že to byla doba, kdy takové stavby vznikaly po celém světě, například slavný Hadriánův val do tohoto trendu také zapadá. Problém je, že jediné archeologické nálezy v okolí těchto hradeb jsou zatím datovány do středověku," uvedl Bodorovskij.

Důvodem takového závěru je, že období středověku nedisponovalo natolik velkou komunitou, která by byla schopná Velkou sibiřskou zeď postavit. „Ve středověku zde nebyla dostatečně velká komunita, která by si mohla dovolit postavit tak impozantní stavbu. Kromě toho tu také nebyla taková stavba potřeba, protože zrovna ve středověku tu byla spousta malých, roztroušených komunit," dodává vědec.

„Na východ od těchto zdí je poměrně široký průchod, který je na úbočí hory omezen další řadou zdí, orientovaných západovýchodním směrem přes údolí řeky Katuň," uvedl. Velká sibiřská zeď je dodnes zázrak také proto, že supercivilizace, která ji vystavěla, po jejím dokončení zmizela z povrchu zemského. My se tak můžeme jen domnívat, co vlastně byla skutečně zač.

Zdroje:

www.express.co.uk

neveda.cz

www.zmescience.com