Dokonalý život. Pod tímto pojmem se skrývá řada představ. Obecně bychom ho však mohli definovat dostatkem jídla, pití, prostoru a sociální interakce. Přesně takové podmínky vytvořil v roce 1954 americký etolog a behaviorální výzkumník John B. Calhoun pro skupinu krys obecných. 

Postavil obdélník o rozměrech zhruba 3 krát 4 metry a ten rozdělil elektrickými ohradníky na čtyři stejně velké části. Každá z nich obsahovala zásobník na potravu, zdroj vody a tunely s hnízdišti. Pokud hlodavci chtěli, mohli pomocí mostů navštěvovat své sousedy. Každých sedm dní byla nádoba vyčištěna a zvířata zkontrolována veterináři. Poté badatel sledoval, co se s komunitou osmi jedinců bude dít.

Vesmír 25

Příjemné prostředí, maximální ochrana před nemocemi a predátory a podmínky pro hladkou reprodukci způsobila, že krysy se začaly nekontrolovatelně množit. Každých 21 dní se počet obyvatel hnízda zdvojnásobil. 

Zdroj: Youtube

Tzv. populační exploze trvala 315 dní. Pak nastala fáze rovnováhy, kdy se hlodavci téměř nerozmnožovali. Když bylo v nádrži kolem 600 kusů, ve společnosti se objevila skupina vyvrženců, kteří se stali častým terčem agrese ostatních. Byly to mladé krysy, jež si nedokázaly najít místo v celé hierarchii. 

Ve třetím stádiu se u tvorů projevily poruchy chování. Samci vykazovali frenetickou hyperaktivitu, sexuální deviace, kanibalismus, násilné chování a patologickou plachost. Některá zvířata se šla nakrmit a napojit jen v době, kdy ostatní členové komunity spali. U samic se objevily četné potraty a agrese vůči vlastním potomkům. Řada z nich přestala vychovávat mláďata, což vedlo k jejich uhynutí. Jiné se zcela odmítaly rozmnožovat.

Zánik lidstva

Postupem času krysí komunita vymírala. Staří po přibližně 776 dnech zemřeli a nová mláďata se nerodila. Vzhledem k tomu, že doktor Calhoun tento vývoj očekával, přestěhoval čtyři nejzdravější samce a samice do jednoho kotce. Ti se však navzájem kamarádit nechtěli.

Podle vědce nastal kolaps krysí komunity ve dvou fázích. „První smrt“ byla charakterizovaná ztrátou touhy pářit se, vychovávat děti a upevnit své místo ve společnosti. „Druhá smrt“ byla skutečné poslední vydechnutí. Experiment odborníky překvapil, proto ho zopakovali ještě 24krát. Všechny hlodavčí společnosti ale dopadly stejně. 

Zdroj: Youtube

To Johna Calhouna dovedlo k myšlence, že podobný scénář se může odehrát i u lidí. V případě, že by žili v dokonalých podmínkách bez stresu, postupně by ztratili potřebu sociální interakce. Vedlo by to k vyhynutí.

Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.historyofyesterday.com, www.ifenomen.cz