Krásná vestálka Clodia Laeta byla zneuctěna císařem a pohřbena za živa

Nataša Slánská | 9. 8. 2020
Socha vestálky v Římě
Císař Caracalla se údajně pokusil svést jednu z vestálek. Když neuspěl, nechal ji popravit.
Mýtickou vestálku Rheu Silviu svedl sám bůh války Mars.

Roku 213 prošel Římem podivný pohřební průvod. Krásná dívka ležící na márách oděná do rubáše ještě žila. "Jsem nevinná, a císař sám to moc dobře ví!" křičela. Nebylo to nic platné. Týž den byla zazděna v malé podzemní kobce na Campus Sceleratus a s trochou chleba a vody ponechána svému osudu.

Funkce panenské kněžky bohyně Vesty znamenala ve starém Římě velkou prestiž jak pro její vykonavatelku, tak pro celou její rodinu. Vestálky bývaly vybírány z patricijských rodů už v šesti letech a po třicet dalších let musely v chrámu střežit posvátný oheň i své panenství. Pokud oheň vyhasl, zodpovědná dívka byla do krve zbičována. Mnohem horší trest však vestálky čekal za porušení slibu celibátu: pohřbení zaživa.

Při ztrátě panenství tu nicméně obvykle bývá ještě jeden viník, a to muž, který s pannou zhřešil. Pro takového chlípníka, jenž svedl nedotknutelnou Vestinu kněžku, znal římský zákon jen trest smrti. Případ vestálky Clodie Laety z roku 213 byl pozoruhodný tím, že v procesu žádný muž obviněn nebyl. Soudobý historik Cassius Dio (155-235) se proto domníval, že svůdníkem musel být samotný císař Caracalla.

Navedla ho k tomu sama Clodia Laeta, která během svého morbidního pohřbu nepřestávala opakovat, že císař si je dobře vědom její neviny. Spolu s ní byly odsouzeny k smrti ještě další tři vestálky, přičemž jedna z nich se popravě vyhnula sebevraždou.

Jak vypadal život skutečných gladiátorů: Byl ještě krutější než toho filmového
Magazín

Jak vypadal život skutečných gladiátorů: Byl ještě krutější než toho filmového

Jako nejpravděpodobnější se jeví verze, že se Caracalla pokusil Clodii Laetu dostat do svého lože, ale byl odmítnut, což ho popudilo a přivedlo na myšlenku potrestat půvabnou kněžku hroznou smrtí. Incidentu navíc zřejmě přihlížely další tři dívky, které jako svědkyně musely zemřít také.

Vykonstruované procesy ostatně nebyly pro Caracallu nic neobvyklého. Hned na počátku vlády nechal zabít vlastního bratra i tisíce jeho přívrženců. Proslul jako jeden z největších tyranů a sám skončil hned po šesti letech vlády s dýkou v zádech.

Hrůzný případ vestálky Clodie Laety přispěl k tomu, že vznešené římské rodiny už nechtěly své dcery do chrámu bohyně Vesty nabízet. Prestiž funkce postupně upadala, až kult roku 394 zcela zanikl.

Tagy Cassius Dio Řím