Výbuch Vesuvu zničil kromě dvou nejznámějších měst i další města a obce a zabil až 2000 lidí. Do vzduchu vytryskl mohutný proud pemzy a žhavého popela a ze svahů sopky se snesly pyroklastické proudy, které vše kolem pokryly vrstvou, jež přetvořila ráz okolní krajiny. Díky této vrstvě však vědci našli zachovalou mozkovou tkáň jedné z mnoha obětí Vesuvu, která se změnila ve sklo. Je natolik perfektní, že jsou zde i viditelné nervové sítě zemřelého!

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co se při výbuchu dělo s muži a ženami?

Je to zvláštní, protože se dalo očekávat, že mozek a jeho nervové sítě se rozloží jako první. I proto je objev tak překvapivý. Profesor biologie Tim Thompson zdůrazňuje složitost konzervace v Herculaneu a je překvapen, že podobná konzervace lidských ostatků je vůbec možná.

Ukazuje se však, že pyroklastické proudy, jež se pohybují neuvěřitelně rychle, dokázaly leccos zakonzervovat v čase. Materiály jako dřevo a maso byly zuhelnatělé a ostatní věci zůstaly tak, jak byly v okamžiku výbuchu Vesuvu. Mezi těmito zakonzervovanými důkazy jsou i těla několika obětí.

Lidé se zřejmě snažili ukrýt před lávou v přístřešku pro lodě a uniknout na pláž. Thompson si myslí, že a děti se ukrývaly v přístřešcích pro lodě, zatímco muži byli na pláži a nejspíše se snažili vyprostit čluny připravené k odplutí.

Oběti jako důkaz a studijní materiál

Forenzní antropolog Pier Paolo Petrone s týmem odborníků pak zkoumal tělo jedné z mužských obětí mladého věku nalezené v centru Herculanea. V hrudní dutině muže byla nalezena ztuhlá houbovitá hmota. Extrémní žár způsobil, že mladíkova mozková dutina explodovala, ale odborníci našli na zbytcích dovednosti cosi zajímavého inkrustovaného. Byly nalezeny úlomky černého sklovitého materiálu, které dokazují, že mozek oběti se proměnil ve sklo.

Mozek byl spálen na zkroucené černé kousky díky procesu zvanému vitrifikace. K té došlo v důsledku požáru způsobeného roztavenou horninou nebo pemzou, která podle odhadů dosáhla teploty 520 °C. Hlavy obětí Vesuvu, které zemřely na nábřeží, také explodovaly, ale byly spalovány pomalu a v důsledku toho jejich mozky nezesklovatěly.

Extrémní žár však obvykle podle našich znalostí vede k zmýdelnění mozku, nikoli zesklovatění, jako v tomto případě. Odpovědí mohou být neuronové sítě. Věci totiž našli obrysy centrální nervové soustavy, a dokonce identifikovali mozkové buňky. Vzorek pak dokázal i přítomnost proteinů, které jsou důležité pro fungování mozku. Nález je proto důležitý a umožňuje vědcům studovat mozek člověka z doby před 2000 lety.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Herculaneum, www.ancient-origins.net, www.bbc.com