Zapomenuté věže

Některé z nich dosahují výšky až 200 metrů. Tyto impozantní kamenné stavby lemují údolí a úpatí Himálaje. Jejich původ i účel zůstávají záhadou. 

Přesto, že tyto monumentální věže existují již celá staletí, stále matou odborníky i místní obyvatele a jejich historie je zahalená rouškou tajemství.

První zmínku o těchto zapomenutých obřích věžích přinesla Frederique Darragonová. Francouzská badatelka, která se v roce 1998 vydala do Tibetu s cílem studovat sněžné levharty. Místo toho uprostřed Himalájí objevila kouzelné starobylé věže. 

Dlouhých 5 let Darragonová věže studovala, vše pečlivě dokumentovala a analyzovala. Podnikala nemalé kroky, aby výzkum, který provádí, byl co nejpřesnější. Jednou dokonce vyšplhala do nejvyšších míst, kde nasbírala vzorky dřeva pro datování.

Výzkum prováděla i mezi místními obyvateli. O původu a účelu věží však věděli jen pramálo. Zájem francouzské badatelky to ještě více prohloubilo.

Záhada bez konce

Nedostatečné znalosti místních obyvatel přisuzuje Darragonová bouřlivé historii a drsné geografii místního regionu. Obyvatelé, oddělení různým původem a členitým terénem, zde hovořili mnoha různými jazyky a dialekty, které se dále vyvíjely. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Darragonová se domnívá, že právě vývoj jazyků a dialektů stojí za ztrátou informací týkajících se zapomenutelných věží. Mohly se šířit a uchovávat pouze v podobě ústní tradice. S tím, jak se dialekty měnily a mnohé z nich upadly v zapomnění, potkal stejný osud také informace o věžích. 

Obří věže jsou postavené ze směsi opracovaného kamene, cihel a dřeva. Vzhledem ke svému stáří vykazují dokonalé technické řešení, které se zcela vymyká historii. 

Radiokarbonové datování ukázalo, že některé z nich jsou staré až 1 000 let a ve své době plnily v různých údolích odlišné funkce. Některé sloužily jako strážní věže, strategicky umístěné na křižovatkách obchodních cest, jiné symbolizovaly bohatství a hrdost svých komunit.

Nyní je většina z nich v havarijním stavu. Darragonovou to přimělo vynaložit maximální možné úsilí k jejich zařazení na seznam Světového památkového fondu a získání statutu světového dědictví UNESCO. Právě to by mohlo zajistit potřebné finanční prostředky na jejich obnovu.

Zdroje: www.amusingplanet.com, culturacolectiva.com, www.goldthread2.com