Přestože nemáme přesné záznamy o počtu rozvodů, historici spekulují, že byly běžnou praxí. Dokonce i po nástupu křesťanství. Naznačují to zmínky v ságách i zápiscích cestovatelů. Důvod byl jednoduchý. Z nešťastného svazku se nerodily děti.

Uzavřít tak jednu kapitolu a zkusit to znovu s novými partnery, bylo pro Vikingy výhodnější. Aby se však předešlo „přelétávání z květu na květ”, zrušení manželského slibu ošetřovaly zákoníky. 

Vikingové a rozvod

Například islandská právnická kniha Grágás povolovala rozvod pouze ve třech případech. Pokud mezi párem došlo k takovému násilí, že vedl k trvalým zdravotním následkům. Manželé byli příliš chudí na to, aby se sami uživili či tehdy, když se chtěl muž přestěhovat, ale jeho žena s ním odejít nechtěla. Zákoník však zároveň zmiňuje, že důvodem k odluce mohly být také situace, kdy si jeden z manželů dělal z druhého legraci, příliš na něj žárlil nebo se často zlobil. 

Zdroj: Youtube

Norské ustanovení Gulaþing obsahovalo speciální kapitolu, která upozorňovala, že pokud dá muž své ženě facku před svědky, ona za ránu může požadovat nejen peněžitou náhradu, ale po třetím incidentu se s ním může také bez výčitek rozvést.

Severské příběhy se zároveň zmiňují, že k odluce mohlo dojít i v případě, že pár spolu nesdílel lože, jeden z nich byl neplodný nebo nevěrný. Partner se však cizoložství dopustil pouze tehdy, když spal s manželkou jiného Vikinga. V případě, že se přešlapu dopustila žena, rozvod byl tím nejbenevolentnějším řešením. V některých částech Skandinávie ji totiž hrozila smrt.

Krutý rozvod

Průběh rozvodu sledovala celá vesnice. Byl skvělou příležitostí, jak se o svých sousedech dozvědět různé pikantní informace. Poté, co jeden z páru oznámil druhému své rozhodnutí, byli předvoláni svědci. Před nimi se vyjmenovaly nejčastější a nejzávažnější neshody. Následovala veřejná schůze.

Jelikož rozchod nejčastěji iniciovala žena, celá komunita najednou věděla, s čím má její muž problém. Dopodrobna se tak mohly řešit jeho zdravotní problémy, nízké libido, neplodnost nebo impotence. Pravidlem bylo, že na obvinění nemohl reagovat. Po rozvodu se tak raději přestěhoval.

Zdroje: www.pictolic.com, www.ininet.org, www.viking-store.com