Ačkoliv je 18. a 19. století celkem romantizovalo, televize pak přispěla k tomu, že vykreslila Vikingy jako divoké a násilnické pohany.

Nejhloupější mýty o Vikinzích, které vytvořila televize

Byli to dobrodružní objevitelé, bezcitní zabijáci a krvelační "upíři". Populární kultura a rozvoj televize skutečně přispěly k tomu, že mýty a klišé ohledně Vikingů byly více než rozšířené.

Ale co je vlastně pravda?

Ne všichni Vikingové nosili "rohaté" přilby. První vyobrazení Vikinga s rohatou přilbou se objevilo v populárním vydání Frithiofovy ságy z roku 1825. Trvalou popularitu pak toto vyobrazení dostalo díky kostýmnímu výtvarníkovi Carlu Emilu Doeplerovi. Ten byl totiž zodpovědný za oblečení prvního představení cyklu Prsten na Bayreuthských slavnostech v roce 1876 a rozhodl se na přilby nalepit několik žoviálních rohů. Skutečné přilby z doby Vikingů jsou vzácné a žádné "rohy" nikdy neměly.

Ne každý ve středověkém severském světě byl Viking. Pro Seveřany znamenalo toto oslovení jakéhosi nájezdníka. Anglosasové měli podobné označení pro piráta. Většina Vikingů byli mladí muži, kteří se vydali na obdobu prázdninového roku a snažili se rychle zbohatnout a zažít pár dobrodružství, než se usadí.

Vikingové nebyli ani krvelační "upíři", jejichž jediným cílem bylo svému nepříteli odříznout žebra od páteře a vytáhnout plíce dozadu jako zakrvácená orlí křídla. Fakta o tom, co skutečně Vikingové dělali, jsou přinejmenším velmi sporná. V každém případě jsou detaily vikinského pustošení s každým dalším stoletím za pomoci televice odpornější, krvavější a fantasknější.

Také jim stále věříte?

Vikingové nespalovali své mrtvé na lodích, jak často ukazují média. Pokud ke spálení došlo, bylo to na hranici, po níž mohla být navršena mohyla. Pokud jste byli mimořádně bohatí a významní, mohli jste být pohřbeni v lodi, jako například slavný lodní pohřeb z 9. století z norského Osebergu, který obsahoval ostatky dvou vysoce postavených žen a nespočet hrobových předmětů. Nic však nebylo spáleno.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jestli jste dosud žili v tom, že každý Viking byl trénovaný bojovník, pak i zde vypadala skutečnost trochu odlišně. Většina Vikingů totiž neměla žádný zvláštní bojový výcvik ani vojenskou průpravu. Povětšinou to byli obyčejní zemědělci, rybáři a rolníci. Ti se následně stali Vikingy, aby si zlepšili svou životní úroveň a přivydělali nějaké peníze. A pokud se skutečně chtěli k jakýmsi potulným bandám bojovníků přopijit, sami si museli obstarat veškerou výzbroj.

Vikingové nepili nápoje z lebek svých obětí jako to můžete vidět v Asterixovi a Normanech. Právě tak tento způsob konzumace alkoholu totiž popsal Ole Worm, dánský antikvář ze 17. století, když ve své knize citoval, že ve Valhalle se pilo pivo "ze zahnutých částí lebek". Byl to jen poetický způsob popisu rohu na pití, který Worm špatně pochopil a přeložil do latiny.

Zkrátka ne všechno, co vidíme nebo se dočteme, skutečně bylo pravdou.

Zdroje:

www.mentalfloss.com

vikingfront.com

lifestyle.allwomenstalk.com