„Správná“ a vhodná žena, to je sen každého Vikinga. Jenže ty nejlepší a nejvíce vhodné si již většinou obsadili ti majetní. A protože si mocní muži v té době ženy monopolizovali, hledali si ostatní svobodní muži partnerky sami. A to třeba právě při nájezdech. Skutečné příčiny těchto loupeživých a expandujících nájezdů však zůstávají nejisté.

Nájezdy? A proč?

Doba vikinská podle archeologických nálezů a písemných textů trvala přibližně od roku 750 do roku 1050 n. l. Do téže doby se datují i nájezdy. Je možné, že teplé podnebí vedlo k lepší úrodě, a tedy i ke zvýšení počtu obyvatel, což bylo nepřímo i důvodem nájezdů seveřanů. Možná důvodem byly i inovace v technologii plavby. Ale možná to byl nedostatek žen!

Ženy je třeba si ukrást

Podle autora jedné ze studií o Vikinzích, biologického antropologa Marka Collarda, je však divné, že by tyto nájezdy nebyly spíše mírové. Proč by Skandinávci raději nezkusili mírový obchod a proč by pořádali raději loupeživé výpravy?

V souvislosti s tím přišel Collard s teorií, že skandinávské praktiky, které vedly mocné muže k monopolizaci žen, mohly také vést ke značnému počtu svobodných mužů. Ti pak byli nuceni hledat si partnerky jinde a díky postavení, bohatství a zajatcům si pak mohli sami dovolit vlastní nevěsty a konkubíny. Ostatně Collardův názor není ojedinělý, s podobnou teorií přišel již před tisíci lety historik Dudo ze Saint Quentinu ve svazku "Dějin Normanů".

Manželek není nikdy dost

Nová teorie o příčinách nájezdů spojuje starší myšlenku se zvyky polygynie (větší počet manželek) a konkubinátu, který Skandinávci hojně praktikovali. Polygynie a konkubinát by omezovaly počet žen, s nimiž by se svobodní muži mohli oženit. Takže svobodných žen pak bylo málo a muži měli smůlu. To mělo za následek nestabilní společnosti ve Skandinávii. Muži byli nuceni přilákat si ženy odjinud. Nebo si je prostě ukrást.

Je tedy možné, že hlavním cílem vikinských nájezdů bylo získat ženu. Doloženým faktem je i to, že většina vikinských nájezdníků byli mladí muži, což podporují i archeologické nálezy hrobů.

"Vikingové nebyli nijak zvlášť výjimeční v tom, že se věnovali konkubinátu a polygynii nebo podnikali nájezdy. Spousta společností v minulosti polygynní vztahy schvalovala - ostatně některé je schvalují i v současnosti. Stejně tak nájezdy nebyly v minulosti nijak neobvyklé a na některých místech jsou poměrně běžné i dnes. Ačkoli se tedy Vikingové mohou zdát exotičtí, je chybou je takto vnímat, nebyli nijak výjimeční," tvrdí Collard.

Na brutalitu vikinských nájezdů se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Podoba nájezdů

Nájezdy rovněž zvyšovaly konkurenci mezi muži. Ti se snažili získat pro sebe vhodné manželky. Mohli bychom poeticky říct, že vlastně hledali lásku. Samozřejmě, že čím krásnější cizinku si „urvali“, tím lepší pak bylo jejich postavení ve společnosti.

Nájezdy byly tedy většinou kruté a ti, kdo nebyli žádáni nebo je Vikingové nepotřebovali jako otroky, byli nemilosrdně zabiti. Velký počet ostatních, silných a zdravých mužů byl vzat do otroctví. Krásné ženy pak byly pojaty za manželky, nezřídka už na místě byly znásilněny.

Ty šťastné – tedy ty krásné - se tedy skutečně staly vikinskými ženami či konkubínami. Měly to tedy opět jednodušší.

"Neříkáme, že každý Viking se vydal na nájezd," řekl Collard. "Mnozí ano, jiní ne. Společenský život v době vikinské by byl stejně komplikovaný jako společenský život v současnosti."

Zdroje:

www.livescience.com, www.seeker.com