Pravé neštovice patřily mezi jeden z nejvražednějších virů. Vymýtit se ho podařilo, díky českému epidemiologovi Karlu Raškovi a hromadnému očkování, v roce 1980. Aby se o viru z čeledi Poxviridae vědci dozvěděli více, zkoumají jeho stopy na archeologických nalezištích. Poslední objev naznačuje, že nemoc se šířila a zabíjela mnohem dřív.

Vir pravých neštovic se našel v ostatcích uložených v letech 600 až 1500 n.l. v 11 vikingských pohřebištích v Dánsku, Norsku, Rusku a Velké Británii. Odborníci předpokládají, že právě severští bojovníci, kteří podnikali válečné výpravy na lodích, začali virus šířit po různých kontinentech. Dokazují to také historické záznamy z jižní a západní Evropy, jež zmiňují, že neštovice byly od konce 6. století známé a poměrně rozšířené.

Vikingský virus

Nález vědce překvapil. Až donedávna se myslelo, že neštovice pocházejí ze 17. století. Silně nakažlivá a smrtelná choroba se projevovala vyrážkami nejen na povrchu těla, ale také na vnitřních orgánech. Nejčastěji na plicích, v žaludku a ve střevech. Analýza DNA ale potvrdila, že virus, kterým Vikingové trpěli a roznášeli, má geneticky blíže k neštovicím velbloudů nebo hlodavců. Nemusel být tak nebezpečný. Jeho vysoké hladiny v krvi obětí však naznačují, že infekce byly vážné a patrně byly příčinou smrti.

Předpokládá se, že vir se z hlodavců na člověka přenesl již v době neolitu. Díky minimální migraci však mohl být rychle vyhuben. Jeho mutace se pak objevila v době Vikingů. Tentokrát se však, díky plavbám a výbojům, začal šířit za hranice vesnic, hradišť a zemí.

Minulost a budoucnost

Nový objev tak oslabil teorie o tom, že pravé neštovice do Evropy zavlekli severoafričtí Maurové při invazi do Španělska a Portugalska nebo křesťanští křižáci, vracející se z výprav na Blízkém východě. V té době tu smrtelná nemoc již byla a řádila v plné síle.

Badatelé nyní doufají, že nález napoví více o tom, jak virus mutuje a jak se proti jeho dalším verzím bránit. Ruští vědci se totiž obávají, že kvůli oteplování by se mohl vir rozšířit z mrtvých těl mezi žijící obyvatelstvo.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.novinky.cz, www.irozhlas.cz, www.abicko.cz, www.idnes.cz