Otroctví hrálo v severské společnosti obecně mnohem větší roli než si většina lidí uvědomuje. Otroci neboli "thrallové" byli přítomni ve většině severských komunit a mnoho z nich bylo odvedeno při vikingských nájezdech po Evropě. Dnes populární turistická destinace, Island, má pohnutou historii, a to i díky Vikingům. Zdá se, že vikinské sexuální otrokyně možná stojí za samotným založením Islandu, jak říká jedna z expozic rejkjavikského muzea.

Na dokument o vikinském otrokářství se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

DNA neošálíš

Vědecká analýza DNA současných Islanďanů poměrně jasně ukázala, jak vypadala zakladatelská populace země. Výsledkem výzkumu je zjištění, že až 80 % islandských mužů byli Seveřané, pocházející ze zemí obývaných Vikingy. Na tom by nebylo nic divného, vzhledem k poloze Islandu. Je jasné, že obyvatelé mají společné geny s obyvateli skandinávských zemí, jako je Norsko, Švédsko a Dánsko. Jenže některé geny hovoří jen o ženské linii. A ta vypověděla zajímavé poznatky.

Mitochondriální DNA se předává pouze v ženské linii. Díky ní víme, že více než polovina ženských osadníků Islandu byla keltského původu. Pocházejí tedy z Irska, Skotska a severozápadních ostrovů Británie.

To dokazuje, že zakladatelé Islandu byli kombinací severských mužů a keltských žen. Na Islandu byli zřejmě Keltové, kteří tam šli dobrovolně, stejně jako keltské ženy, které tam byly odvezeny jako otrokyně. To znamená, že na určité úrovni hrálo sexuální otroctví při osídlování Islandu významnou roli.

Zatímco válečníci trávili většinu času bojem, otroci zastávali práce ve vesnici a jejím okolí. Vikingové si cenili především mladých otrokyň. Ty byly zajaty při nájezdu a pak pravidelně znásilňovány a zároveň nuceny k životu a službě v domácnosti. Ženy Vikingové hojně vozili i z Británie.

V životě i po smrti

Původ původních obyvatel vlastně říká, že lidé, kteří Island osídlili, byli zároveň těmi, z nichž vzešli Vikingové, proslavení právě svým otrokářstvím. Vikingové měli ve zvyku odvádět otroky a jak se ukazuje, právě pro Island to bylo klíčové. Velké procento prvních žen na Islandu bylo na ostrov zřejmě odvezeno jako otrokyně.

Vikingové se příliš zemědělstvím nezabývali, pokud nemuseli, nebo nebyli v klidovém režimu bez výprav a bojů. Jak se traduje, pro Vikinga bylo urážkou, když musel dojit své vlastní krávy. To byl určeno otrokům a ženám. A o ty Vikingové nouzi neměli. Možná i proto se k nim chovali značně nevybíravě, otroci byli pravidelně vystavováni násilí a když jejich pánové zemřeli, otroci byli často zavražděni. Provázeli tak svého pána i do posmrtného života, jak velela vikinská tradice.

Přes Británii na Island, už se ženou!

Raná severská společnost byla dle mnohých odborníků polygamní. Náčelníci měli více manželek a ze zásady žádnou nepřenechávali jinému muži. Jiné prameny zase říkají opak, že všechny intimní aktivity byly u Vikingů zcela otevřené. Skutečnost je, že ve vikinské společnosti ve Skandinávii bylo žen obecně málo, proto Vikingové odcházeli osídlit Island. Ale kým? Britskými ženami. Vikingové se tak cestou na Island zastavovali v Británii, zabíjeli muže a odváděli ženy.

A zde se názory expertů liší. Zatímco někteří tvrdí, že ženy byly výlučně otrokyně, jiní říkají, že z otrokyň se mnohé staly manželkami, a získaly tak tradiční úctu. Severská kultura byla známa tím, že kladla velký důraz na udržení spokojené domácnosti s manželem.

Zdroje:

allthatsinteresting.com

www.history.com

sciencenordic.com