Život Vikingů fascinuje dodnes lidi po celém světě, takže i proto je s nimi spojena celá řada tvrzení. Nejvíce známá jsou ta, že Vikingové jsou draví, násilničtí válečníci, jejichž expanze poznamenala celou Evropu. Naštěstí ale známe hojně také jejich legendy, zejména ty o Valhale a posmrtném životě, jejich eposy, náboženství a řemesla. A právě na rituály spojené se smrtí se podíváme dnes.

Vikingové měli své specifické náboženství. Byli velmi oddáni jejich Asatru, víře tak odlišné od křesťanství, a uctívali rodiny bohů - Aesir - stejně omylných a smrtelných jako všichni lidé. K těm se modlili a obětovali jim, ale spíše proto, aby vyhráli bitvu a jejich život byl plný hojnosti.

Podivné tradice byly okolím nepochopeny

V jedné z kronik z 10. století, jíž sepsal muslim Ibn Fadlan, se hovoří o násilnickém pohřbu vikinského náčelníka, kde se dokonce pořádaly orgie. Pohřby náčelníků byly výjimečné, ale tento předčil všechna očekávání. Pokud zemřel vikinský náčelník, jeho tělo bylo uloženo do země, ale příprava jeho pohřebního oděvu trvala 10 dní. Stejně tak dlouho trval i pohřební rituál – tělo bylo v zemi, a ostatní Vikingové se připravovali na kremaci. A právě po tuto dobu jeho souputníci jen bezedně pili a souložili s odsouzenými otrokyněmi. Po deseti dnech pak bylo v den kremace tělo exhumováno a spáleno. Bohužel k němu byli také přidruženi a spáleni dobrovolně zabití otroci nebo chlapci, poražení psi, krávy, koně, jeho zbraně, lodě i potraviny.

Tato orgiastická a opilecká představení truchlících Vikingů musela být pro nezúčastněné zcela fascinující a děsivá. A právě takový pocit měl i Ibn Fadlan, pro něhož byli Vikingové jen "nejšpinavější Alláhova stvoření".

Jak je pohřeb popsán?

Muslim Fadlán popsal ve své kronice všechny zvyklosti pohřbu bohatého nebo chudého vikinského muže.

Tvrdí, že v případě chudého muže postavili Vikingové malou loďku, umístili do ní jeho tělo a spálili ji.

V případě bohatého muže shromáždili všechen jeho majetek a rozdělili jej na tři části. Jedna připadla jeho rodině, druhá byla investicí do pohřebního oděvu a za třetí se koupil alkohol na dobu oslav, než bude dobrovolně zabita i otrokyně zemřelého.

Tyto lidské oběti v případě náčelníků byly dobrovolné – kdo ale jednou souhlasil, musel svému slibu dostát.

Na filmovou ukázku vikinského pohřbu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zvláštní pohřeb

Fadlán ve své kronice popisuje podrobně pohřeb náčelníka na lodi, jehož se zúčastnil. Poté, co bylo jeho tělo oblečeno do připraveného a hotového oděvu, přišla dívka, nazývaná "anděl smrti". Ta měla podle tradice pohřební oděv dokončit a zabít otrokyni, jež s vládcem odcházela ze života. Ustrojené tělo bylo pak položeno na prošívaných polštářích v jedné z kajut na lodi. Mezitím otrokyně, která si přála být zabita, vstupovala postupně do jedné kajuty na lodi za druhou a v každé souložila. Muži jí přitom říkali: "Řekni svému pánovi, že jsem to udělal čistě z lásky k tobě."

Obřad pak dále pokračoval. Byla obětována slepice, dívka se zbavila všech šperků a dala je Andělu smrti a svým dcerám a pak se rozloučila. Byla odtažena do jedné z kajut, kde muži bouchali do štítů, aby ostatní otrokyně neslyšely její výkřiky. S otrokyní souložilo šest mužů. Pak ji spolu s andělem-kronem strašlivou smrtí zabili. Až poté byla svými příbuznými upálena i s dalšími obětními předměty, včetně lodi samotné. Když vikinský král zemřel, zemřelo s ním 400 mužů a 40 otrokyň, napsal Fadlan. Vikingové pak nad shořelou lodí postavili hliněnou mohylu.

Tento popis pohřbu vikinského válečníka inspiroval mnohé k tomu, že se pokoušejí loď i všechny ostatky a bohatství hledat. Zatím marně.

Zdroje:

ancientcodex.com, www.ancient-origins.net, www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/king-aelle