Překvapivý nápis na prstenu Birka byl objeven zcela nečekaně, více než sto let po objevení prstenu v ženském hrobě z 9. století. Vnitřní povrch stříbrného těla prstenu Birka nevykazuje prakticky žádné známky opotřebení, ačkoli stopy po pilování v závěrečné fázi výroby jsou stále patrné. To otvírá prostor domněnkám, že prsten vyrobený arabským stříbrníkem měl předtím, než se dostal k vikinské ženě, jen málo majitelů nebo vůbec žádné. Jak na to badatelé přišli a jaká je historie prstenu?

Nápis je mnohem víc než pouhá ozdoba. Je jasným důkazem o úzkých kontaktech mezi Skandinávci doby vikinské a islámským světem.

Prsten pro Alláha byl pro vědce šokem

Stříbrný prsten Birka byl nalezen vykopávači vikingského obchodního centra ve Švédsku, zvaného Birka. Odtud i název prstenu s vyrytým nápisem.

Až dosud vědci v prstenu viděli jen prsten ozdobený velkým a výrazným kamenem, běžným fialovým ametystem. Viditelné byly i vyryté znaky arabského vzhledu. Jenže poté někoho napadlo podrobit prsten většímu prozkoumání. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bližší analýza pak pomocí skenovacího elektronového mikroskopu odhalila, že domnělý ametyst je barevné sklo. To by bylo dnes zcela běžné, jenže na svou dobu se jednalo o exotický materiál. "Více než sto let po svém nálezu v ženském hrobě vyrytý prsten poskytl důkaz o úzkých kontaktech mezi Skandinávci doby vikinské a islámským světem,“ říká biofyzik Sebastian Wärmländer ze Stockholmské univerzity, který s týmem prsten zkoumal. „Nápis na skleněné vložce zní buď "pro Alláha", nebo "Alláhovi" ve starověkém arabském písmu, což je nadmíru zajímavá a šokující skutečnost.“

Jaký vztah měli Vikingové a Arabové?

Prsten tedy jasně dokazuje, že mezi oběma zcela odlišnými kulturami existovalo spojení, přinejmenším obchodní. Studie z roku 2015 pak ukázala, že přestože byl prsten nalezen na vikinském nalezišti ve Švédsku, pochází přímo z islámské civilizace.

Zatímco v Evropě bylo sklo velmi nedostupným anebo nepoužívaným materiálem pro výrobu šperků, Arabové jej již v té době znali a využívali. To pak znamená, že prsten se do Evropy dostal díky čilému obchodu.

Díky tomuto šperku dnes víme, že Skandinávci obchodovali s ozdobnými skleněnými předměty z Egypta a Mezopotámie již před 3 400 lety.

O četných námořních a objevných výpravách těchto zdatných mořeplavců víme mnohé, stejně jako o více vikinských liniích, z nichž každá měla svá specifika a pokrývala jiné území. Je velmi pravděpodobné, že plavící se Skandinávci mohli skleněné předměty získat od islámských obchodníků. Nemuseli proto čekat na dobu, kdy se sklem začalo zdobit i na jejich území, což bylo přibližně o 2000 let později.

Vikingové dobrodruzi

Ačkoli díky četným archeologickým nálezům víme o životě Vikingů již mnohé, některé objevy nás stále překvapují. Víme o bohaté obchodní činnosti seveřanů, kteří se setkávali s obchodníky islámské civilizace. Víme, že obchodovali s říší, která se rozprostírala od západní Asie až po středomořské země, zhruba před 1 000 lety. Z těchto oblastí ale nemáme stále takové množství archeologických vykopávek, proto je svědectví, jež prsten vydal, velmi cenné.

Zdroje:

mis.historiska.se, www.ancient-origins.net, www.ancientpages.com, en.wikipedia.org/wiki/Birka