Vikingové - muži měli opravdu nechutný hygienický zvyk. Ženy u něj musely asistovat

Jarouš M Komořanský | 4. 3. 2023

Vikingové, kteří žili ve Skandinávii od konce 8. do počátku 11. století, jsou v populární kultuře často zobrazováni jako špinaví a neupravení. To je však zcela mylná představa, jelikož ve skutečnosti měli silnou kulturu hygieny a osobní péče. I když jeden nechutný hygienický návyk měli.

scientificfeed.com, www.danishnet.com

Je sice pravda, že Vikingové neměli přístup k moderním vymoženostem, jako je tekoucí voda a vnitřní vodovod, ale přesto velmi dbali na to, aby byli čistí a upravení, jak jsme již mnohokrát psali. Velmi dbali na svůj zevnějšek, a to nejen na osobní hygienu, ale i na způsob udržování vlasů a vousů, oblékání, na šperky, ozdoby a dekorace. Kromě koupání věnovali Vikingové velkou péči také svým vlasům a vousům. Muži si často nechávali narůst dlouhé vlasy a nosili je spletené do složitých copů, zatímco ženy nosily dlouhé, splývavé účesy. Důležitou součástí vikinské kultury byly také vousy, jejichž úpravou a zaplétáním muži často trávili celé hodiny.

Dalším důležitým aspektem vikinské hygieny byla péče o zuby. Své silné zuby si Vikingové udržovali pomocí větviček a klacíků k čištění zubů a dásní, navíc používali i různé byliny a rostliny k osvěžení dechu a proti zubnímu kazu.

O to je překvapivější, že jeden z jejich normálních zvyků je pro nás v dnešní době zcela nepřijatelný, i když vzhledem k době, kdy Vikingové žili, je velmi pochopitelný. Mělo to totiž důvod.

Umyj se ty, pak já, pak on

Jedním z aspektů vikingské hygieny, který v posledních letech přitahuje pozornost, je praxe společného mytí v umyvadle. Předpokládá se, že Vikingové používali stejnou mísu s vodou na mytí obličeje a smrkání a předávali si ji ve skupině.

Ačkoli se to modernímu člověku může zdát nehygienické, ve skutečnosti šlo o praktický způsob šetření vodou ve společnosti, kde byla voda vzácným zdrojem.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Koupání jako společenská aktivita

Vikingové kladli velký důraz na osobní hygienu a čistotu. Pravidelně se koupali buď v přírodních vodních nádržích, jako jsou řeky a jezera, nebo v umělých lázních zvaných "stofa". Koupání bylo společenskou aktivitou a muži i ženy se při něm scházeli, aby se koupali a stýkali. Ve skutečnosti byly lázně pro vikinskou společnost tak důležité, že se často stavěly v blízkosti důležitých míst, jako jsou farmy, trhy a náboženská centra.

Co jedli Vikingové na lodích, když jeli plenit vesnice. Měli geniální systém a zvláštní stravu
Magazín

Co jedli Vikingové na lodích, když jeli plenit vesnice. Měli geniální systém a zvláštní stravu

Špinaví rozhodně nebyli

I když měli v mnoha pověstech Vikingové status špinavých a neupravených barbarů a špinavých divochů, mýtus se časem podařilo vyvrátit.

Většina našich zpráv o Vikinzích totiž pochází od křesťanských autorů, kteří tak popisovali děsivé pohany, kteří pustošili Evropu. Tito autoři byli velmi zaujatí a chtěli pohany ukázat v tom nejhorším světle. Jenže realita se velmi lišila, což nám dokázaly i vykopávky a další objevy.

Kuronci: nejstrašnější námořní armáda středověku. Před brutálními piráty se třásli i Vikingové
Magazín

Kuronci: nejstrašnější námořní armáda středověku. Před brutálními piráty se třásli i Vikingové

Ale ani tak nebyli Vikingové obrazně očištěni. Pokud jde o jejich sdílené umývání traduje se, že ženy mu byly téměř vždy přítomny. Jak napsal opat ze Svatého Albans, „díky svému zvyku česat se každý den, koupat se každou sobotu a pravidelně se převlékat, dokázali podrývat ctnost vdaných žen a dokonce svádět dcery šlechticů, aby se staly jejich milenkami".

Celkově lze říci, že ačkoli Vikingové neměli přístup k moderním vymoženostem, přikládali osobní hygieně a péči o tělo velký význam. Praxe mytí ve společném umyvadle se může zdát modernímu člověku nehygienická, ale ve společnosti, kde byla voda vzácným zdrojem, to byl praktický způsob, jak šetřit vodou.

Tagy Evropa hygiena Skandinávie Vikingové vousy