scientificfeed.com, www.danishnet.com

Je sice pravda, že Vikingové neměli přístup k moderním vymoženostem, jako je tekoucí voda a vnitřní vodovod, ale přesto velmi dbali na to, aby byli čistí a upravení, jak jsme již mnohokrát psali. Velmi dbali na svůj zevnějšek, a to nejen na osobní hygienu, ale i na způsob udržování vlasů a vousů, oblékání, na šperky, ozdoby a dekorace. Kromě koupání věnovali Vikingové velkou péči také svým vlasům a vousům. Muži si často nechávali narůst dlouhé vlasy a nosili je spletené do složitých copů, zatímco ženy nosily dlouhé, splývavé účesy. Důležitou součástí vikinské kultury byly také vousy, jejichž úpravou a zaplétáním muži často trávili celé hodiny.

Dalším důležitým aspektem vikinské hygieny byla péče o zuby. Své silné zuby si Vikingové udržovali pomocí větviček a klacíků k čištění zubů a dásní, navíc používali i různé byliny a rostliny k osvěžení dechu a proti zubnímu kazu.

O to je překvapivější, že jeden z jejich normálních zvyků je pro nás v dnešní době zcela nepřijatelný, i když vzhledem k době, kdy Vikingové žili, je velmi pochopitelný. Mělo to totiž důvod.

Umyj se ty, pak já, pak on

Jedním z aspektů vikingské hygieny, který v posledních letech přitahuje pozornost, je praxe společného mytí v umyvadle. Předpokládá se, že Vikingové používali stejnou mísu s vodou na mytí obličeje a smrkání a předávali si ji ve skupině.

Ačkoli se to modernímu člověku může zdát nehygienické, ve skutečnosti šlo o praktický způsob šetření vodou ve společnosti, kde byla voda vzácným zdrojem.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Koupání jako společenská aktivita

Vikingové kladli velký důraz na osobní hygienu a čistotu. Pravidelně se koupali buď v přírodních vodních nádržích, jako jsou řeky a jezera, nebo v umělých lázních zvaných "stofa". Koupání bylo společenskou aktivitou a muži i ženy se při něm scházeli, aby se koupali a stýkali. Ve skutečnosti byly lázně pro vikinskou společnost tak důležité, že se často stavěly v blízkosti důležitých míst, jako jsou farmy, trhy a náboženská centra.

Špinaví rozhodně nebyli

I když měli v mnoha pověstech Vikingové status špinavých a neupravených barbarů a špinavých divochů, mýtus se časem podařilo vyvrátit.

Většina našich zpráv o Vikinzích totiž pochází od křesťanských autorů, kteří tak popisovali děsivé pohany, kteří pustošili Evropu. Tito autoři byli velmi zaujatí a chtěli pohany ukázat v tom nejhorším světle. Jenže realita se velmi lišila, což nám dokázaly i vykopávky a další objevy.

Ale ani tak nebyli Vikingové obrazně očištěni. Pokud jde o jejich sdílené umývání traduje se, že ženy mu byly téměř vždy přítomny. Jak napsal opat ze Svatého Albans, „díky svému zvyku česat se každý den, koupat se každou sobotu a pravidelně se převlékat, dokázali podrývat ctnost vdaných žen a dokonce svádět dcery šlechticů, aby se staly jejich milenkami".

Celkově lze říci, že ačkoli Vikingové neměli přístup k moderním vymoženostem, přikládali osobní hygieně a péči o tělo velký význam. Praxe mytí ve společném umyvadle se může zdát modernímu člověku nehygienická, ale ve společnosti, kde byla voda vzácným zdrojem, to byl praktický způsob, jak šetřit vodou.