Krále Vikingů Ragnara hodili do jámy s hady: Pomsta armády jeho synů byla krutá

Jarouš M Komořanský | 20. 1. 2022

Velká pohanská armáda, pro níž se vžil i název Velká vikinská armáda nebo Velká dánská armáda, je název, kterým pokřtili Anglosasové koalici vikinských válečníků, kteří v 9. století n. l. vpadli do Anglie. Tato armáda se stala anglosaskou noční můrou. Její příslušníci toužili po pomstě a pohané by udělali cokoli, aby Anglosasové padli.

O Velké pohanské armádě nemáme mnoho zdrojů. Ty hlavní, z těch, které máme, pocházejí z Anglosaské kroniky, což je sbírka staroanglických kronik zachycujících historii Anglosasů, nebo ze staroseverské ságy známé jako Příběh Ragnarových synů. Kronika neuvádí důvod invaze, protože vikingské nájezdy byly v tomto období poměrně časté. Příběh Ragnarových synů ale naopak zmiňuje, že cílem invaze pohanů do Anglie byla pomsta smrti Ragnara Lodbroka, legendárního vikinského vládce Švédska a Dánska.

Naštěstí nepotřebujeme pouze psané zmínky, protože mnohé poznatky přináší i archeologie.

Na dokument v češtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Související archeologické nálezy

Díky archeologickým nálezům se podařilo maličko objasnit alespoň některé informace o Velké pohanské armádě. V roce 2016 byl publikován v časopise The Antiquaries Journal článek s výsledky projektu o pohanské armádě, který odhalil umístění, rozsah a charakter zimního tábora Velké pohanské armády v Torksey v Lincolnshiru (872/873 n. l.). Navíc byl nedávno nalezen hromadný hrob z Derbyshire, o němž je možné, že obsahuje ostatky některých bojovníků Velké pohanské armády. Zde je tedy daleko více prostoru pro nové informace než v psaných pramenech.

Pomsta smrti otce

I v tomto případě se totiž díky nálezům podařilo vnést trochu světla i do této vikinské koalice. Podle Anglosaské kroniky se Velká pohanská armáda vylodila v roce 866 n. l. ve Východní Anglii. Země byla v té době rozdělena mezi čtyři drobná království - Východní Anglii, Mercii, Northumbrii a Wessex.

Vikingští bojovníci byli nositeli nejsmrtelnějšího viru dějin. Zamořili Evropu!
Magazín

Vikingští bojovníci byli nositeli nejsmrtelnějšího viru dějin. Zamořili Evropu!

Právě kvůli roztříštěnosti Anglie byla Velká pohanská armáda pro Anglosasy hrozbou. Navíc její tažení byla úspěšná, takže se Vikingům podařilo dobýt a ovládnout poměrně velkou část země. V jaké posloupnosti si pohané zemi podmaňovali, není tak důležité. Některé prameny uvádějí, že Ragnar provedl nájezd na Northumbrii. Zde však byli Vikingové poraženi a Ragnar byl Northumbrijci zajat a později popraven vhozením do jámy s jedovatými hady. O smrti svého otce se ale dozvěděli jeho synové a rozhodli se otcovu smrt pomstít.

Dvě verze příběhu

Vojenské tažení velkého pohanského vojska proti anglosaským královstvím je v obou dochovaných zdrojích popsáno odlišně, což se projevuje i na popisu samotného děje a hlavních aktérů. Příběh Ragnarových synů věnuje velkou pozornost i Ivarovi Bezkostnému, jednomu z Ragnarových synů. Ivar založil dnešní město York, čímž navázal spojenectví se sousedními Anglosasy a vybudoval vojenskou sílu. Nakonec Ivar spolu se svými bratry porazili northumbrijského krále a Ivar vládl Northumbrii až do své smrti.

Anglosaská kronika však popisuje příběh jinak. Více se zaměřuje na akce Velké pohanské armády v chronologickém pořadí. Popisuje bitvu na Mercii, obléhání Vikingů v Nottinghamu i návrat armády do Yorku.

Navzdory dostupným písemným pramenům zůstává řada otázek týkajících se Velké pohanské armády nezodpovězena. Nevíme nic o velikosti armády a nevíme dokonce přesně ani to, co bylo jejím cílem. Příběh Ragnarových synů sice uvádí důvod invaze do Anglie, ale Anglosaská kronika jej neuvádí a tažení armády považuje jen za další vikinský nájezd.

Stejně jako u mnoha dalších severských legend, i zde je tedy několik verzí, ale alespoň stejní hrdinové.

Zdroje:

forums.totalwar.com, en.wikipedia.org/wiki/Great_Heathen_Army, www.britannica.com

Tagy Anglie Anglosaská kronika armáda Dánsko invaze Smrti Švédsko Velká pohanská armáda Východní Anglie York