Vikingové věřili, že bojovník, který zemře v bitvě, je odměněn a vstoupí do Valhally. Smrti se proto rozhodně nebáli, protože Valhalla pro ně byla vyznamenáním a vrcholem jejich snažení na zemi. I proto se hodně islandských ság právě tematice smrti, a mnohdy humornou formou, věnuje. Sarkasmus, ironie a černý humor se neomezovaly pouze na islandské ságy, ale jsou velmi běžné i v Královských ságách.

Černý humor coby součást ság

Středověké islandské ságy často vyprávějí o sporech a konfliktech mezi Vikingy, které končily bitvou. Neobvyklé nebyly ani krevní msty, rodové problémy a spory trvající po celé generace.

A takové příběhy si černý humor zaslouží, protože jinak by příběhy byly nudné a velmi vážné.

Dánská historička Trine Buhlová označuje za nejoblíbenější vikinské ságy právě ty s černým humorem. Většina z nich vycházela zřejmě z ústní tradice a Vikingové si je vyprávěli z generace na generaci. Až kolem roku 1200 n. l. začali ságy zapisovat gramotní lidé, jako mniši a další vzdělanci. I díky tomu se ságy rozšířily mezi severskými zeměmi a příběhy v nich obsažené se staly barvitějšími a často mírně přehnanými.

Příklady vikinských vtipů

Některé příběhy lze potvrdit, protože stejné verše byly nalezeny na runových kamenech z doby vikingské.

Černý humor však na runách chybí, ale je patrný například v Sáze o Droplaugarsonovi ze 13. století. Jeden ze dvou synů Droplauga, Helgim, přijde v bitvě o spodní ret. Ten však řekne svému protivníkovi: "Nikdy jsem nebyl nijak zvlášť hezký a ty jsi mi na atraktivitě zrovna nepřidal."

Jiná sága zase pojednává o Gunnlaugovi Ormstungasovi. Viking Gunnlaug se v klasickém vikinském příběhu zamiluje do mladé ženy Helgy a vydá se na dlouhou cestu. Po návratu domů ale zjistí, že se Helga z donucení musela provdat za Hrafna, Gunnlaugova nepřítele. Oba muži se utkají v boji a Gunnlaug svým mečem usekne Hrafnovi nohu. Zmrzačený Viking ale křičí: "Je pravda, že se věci nevyvíjejí podle mých představ, ale nejspíš budu moci ještě chvíli pokračovat, když se jen napiju!" Bitva pak skončí smrtí obou Vikingů.

O tom, jací byli Vikingové, pojednává i toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.medievalists.net

www.ancientpages.com

www.youtube.com