I když je zdrojů informací o životě vikingů poskrovnu, o tom, jaké pozici se těšily jejich ženy víme docela dost. Bylo jejich postavení skutečně rovnocenné mužům, jak se proslýchá? Je možné, že by ženy měly dokonce navrch a své muže ovládaly? Ano i ne.

Vikingové měly ve svých ženách skutečné protějšky. I když byli muži jednoznačně dominantní a na jejich autoritě a nadřízeném postavení vůči ženám i jiným mužům stálo jejich společenství, ženy měly mnohá práva a povinnosti, které je vyšvihly vysoko nad úroveň dam z Evropy. I vesničanky a farmářky měly svůj vlastní majetek a poměrně volné pole působnosti. Silné ženy nebyly ve vikinské společnosti výjimkou.

Vikinské ženy se vdávaly velmi brzy a jejich sňatky byly domluvené

Mezi 12 až 15 rokem se už seveřanky strojily do svatebních šatů, ale ve výběru partnera měly slovo. Jak by ne, když se mohly také rozvést. Dva svědci u lože stačili k tomu, aby mohla žena prohlásit, že je rozvedená, po čemž následovalo sepsání smlouvy o rozdělení majetku.

Různí autoři uvádějí, že ne vždy byl rozvod akceptován jednoduše a musel k němu být dobrý důvod. Nicméně je jasné, že se způsob života i práva žen jistě lišily v různých lokalitách i době.

Jsou ovšem známé rozvody iniciované manželkami, jejichž důvodem byla absence nebo neuspokojivý intimní život či manželovo nošení příliš rozhalené košile. Na druhou stranu i muži mohli udat jako důvod rozvodu manželčino nošení kalhot.

Ženy byly vážené

Ženy byly nepochybně vážené a nestrádaly po boku svých mužů. Rozhodně ne hlady. Z rozborů kosterních pozůstatků, a především zubů je patrné, že vikingové nedělali rozdíly. Dostatek potravin a stejnou pestrost jídelníčku poskytovali ženám i dětem.

Role vikinské ženy se nesoustředila jen na rodinu. Seveřanky byly také chytré a zkušené obchodnice. Staraly se o domácnost a statek, ale za své manžely domlouvaly obchody. Mužům zůstaly fyzicky náročnější zemědělské práce, samozřejmě také boj a výpravy mimo domov. Nicméně válka i daleké cesty nebyly ženám vikingů cizí.

Zdroje: historyofyesterday.com, www.history.com, www.lifeinnorway.net