Hrob z 10. století byl objeven už v roce 1878 a jeho obsah svědčil o tom, že zde byl pochován velký a oslavovaný válečník. Na rozdíl od dalších 1100 hrobů odkrytých v Birce se v něm nacházela kompletní sada zbraní: meč, sekera, bojový nůž, kopí, štít a 25 ostrých šípů, dále také cosi jako herní plán, zřejmě používaný k demonstraci vojenských strategií. Spolu s válečníkem tu byli pohřbeni i dva koně.

Přímo na místo nálezu vás zavede unikátní video:

Zdroj: Youtube

Novému poznatku nikdo nevěřil

Hrobka byla umístěna na západní okraj Birky a označena obrovským balvanem. Archeologové soudí, že musela být viditelná jak z města, tak od moře. Je nabíledni, že v ní nemohl být pohřben řadový voják, ale velitel pocházející z vyšších kruhů.

To by samo o sobě nebylo nijak neobvyklé. V roce 2014 však přišla švédská bioarcheoložka Anna Kjellström se skandálním odhalením: vysoce postavený bojovník z Birky byl ženského pohlaví.

Odborníci na dějiny Vikingů byli k závěrům své kolegyně více než skeptičtí. Ostatky proto v roce 2017 přezkoumala analýza DNA, která potvrdila, že ve vzorcích zcela chybí chromozom Y, zato se tu nacházejí dva zřetelné chromozomy X.

Válečnice přepsala kapitolu dějepisu

Ani tato studie vědce tak úplně nepřesvědčila. Například profesorka Judith Jesch z univerzity v Nottinghamu vyjádřila obavu, že od roku 1878 uplynula dlouhá doba a kosti z hrobky se mohly pomíchat s jinými. Zazněla také teorie, že dotyčný Viking mohl být transexuál. To ale autoři studie odmítají. "Transexualita je moderní, zpolitizovaný, intelektuální, západní termín a je problematické aplikovat ho na osoby, které žily ve vzdálené minulosti," vysvětlila doktorka Charlotte Hedenstierna-Jonson, pod jejímž vedením byla DNA válečníka zkoumána.

Podle jejího názoru není důvod, proč by se mezi vikingskými válečníky nemohly vyskytovat ženy. Severské ságy takové případy zmiňují: norské prameny například popisují tzv. štítonošky. Ty se rekrutovaly z žen a dívek, které už neměly žádného mužského příbuzného nebo utíkaly z nevydařeného manželství. Vědci dosud soudili, že šlo jen o legendy. Hrobka neohrožené velitelky z Birky ale vrhá na postavení žen v armádách Vikingů zcela nové světlo.

Zdroje: www.smithsonianmag.com, www.lifeinnorway.net, en.wikipedia.org