Jak fungovaly mohutné vikinské sekery, nejstrašnější zbraně své doby?

Elena Velímská | 17. 5. 2022

Vikinská sekera jako symbol severské kultury je často spojována s válečnými dovednostmi Vikingů a s jejich pověstí coby neohrožených a hrůzu nahánějících bojovníků. Je pravda, že byla běžnou zbraní, protože meče byly drahé a ukovat je dalo daleko větší práci a vlastnili je proto jen urození, sekera v rukou Vikingů ale nestínala jen hlavy. Hrála v jejich životech mnohem větší roli.    

Vikinské sekery

Vikinská sekera je výraz, který zahrnuje množství různých typů a velikostí seker, které Vikingové používali. V době, kdy žili, byly sekery nezbytných nástrojem pro kácení stromů, ale i stavbu lodí, domů, povozů a jiných. Někdy je těžké určit, zda jednotlivé typy měli pouze do bitev, či jim jako zbraň v případě potřeby posloužila i sekera dřevorubecká. Jisté je, že severské národy během staletí propracovaly výrobu seker k dokonalosti. Původně kamenné hlavy nahradily železné. Někdy se kvůli ostří přidávala ocel. Sekera byla levná a dostupná, pořídit si ji mohl i chudý Seveřan. Na druhou stranu nálezy z hrobů ukazují, že bohatší vrstvy měly sekery bohatě zdobené, vykládané stříbrem i mědí.

Kirisute gomen: Smrtící zákon, který dělal ze samurajů neomezené zabijáky
Cestování

Kirisute gomen: Smrtící zákon, který dělal ze samurajů neomezené zabijáky

Sekery na bitevní pole

Nálezy tří tisíc nejstarších seker patří kultuře bojových či také zvaných lodních seker, která vznikla kolem roku 2 800 př. n. l. Hlavy jsou z kamene opracovaného do tvaru lodi. Nejznámějšími vikinskými sekerami jsou sekera dánská a sekera s vousem. O tom, že to byly sekery bojové, není pochyb. Dánská sekera, jak již název napovídá, byla oblíbená u dánských Vikingů, měla ostří dlouhé od 20 do 30 centimetrů, topůrko měřilo kolem jednoho metru. Pro její použití bylo nejspíš zapotřebí obě ruce. Díky němu tak byla značně ničivou zbraní, kterou dle legendy proslavil mohutný Viking, který se úspěšně bránil proti anglické přesile při bitvě o Stamford Bridge. (1066). Obávanou zbraní byla také "vousatá" sekera do jedné ruky, která měla na spodní straně hlavy výstupek – vousek, kterým bylo možné „zaháknout“ zbraň či štít nepřítele a tím získat výhodu.

Rituální využití

Sekera hrála u Vikingů důležitou roli i při obřadech. Mezi rituální sekery patří tzv. křížové sekery z pozdního období Vikingů, které mají na hlavě motiv kříže. Dle odborníků je tato sekera dostatečně mohutná, takže ji Vikingové mohli používat v boji i pro práci, ale domnívají se, že měla pouze rituální význam. Kříže ukazují na silný křesťanský vliv v té době, i když jejich majitel nutně křesťan nemusel být. Sekery byly nalezeny v hrobech nejen válečníků, ale prostých Seveřanů. Archeologické vykopávky ukazují, že sekera neodmyslitelně patřila do života Vikingů a jejich hrobovým předmětům. Byli jimi vybaveni i na svou poslední cestu.

Sacro Bosco, místo děsu: Tlama do pekla říká: Zde všechen rozum odchází
Cestování

Sacro Bosco, místo děsu: Tlama do pekla říká: Zde všechen rozum odchází

Zdroje: en.natmus.dk, ancient-origins.net

Tagy sekera Vikingové zbraň