Poklad nalezl v září 2014 pomocí detektoru kovů muž jménem Derek McClennan, původem Skot. Poté, co objevil stříbrný prsten s vikinským vzorem, velký stříbrný kříž a dva další artefakty, zavolal úřady. Vše předal na oddělení Treasure Trove Unit, které je jménem Úřadu královny a pamětníka lorda pokladníka zodpovědné za odhad hodnoty pokladu.

Přestože byl 1000 let starý vikinský poklad nalezen uvnitř hrnce objeveného v oblasti Galloway ve Skotsku již před osmi lety, předměty v něm obsažené byly podrobeny důkladnějšímu prozkoumání až mnohem později. Více než tisíc let pohřbený skotský gallowayský poklad navíc zřejmě obsahuje vzácné artefakty uloupené ze středověkých klášterů. Obdobné nádoby se totiž používaly při důležitých obřadech v katolické církvi, tudíž je velmi dobře možné, že vikinští nájezdníci ukradli nádobu z Galloway při plenění bohatého kláštera.

Na vše, co poklad obsahoval, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nejcennější vikinský poklad ve Skotsku

Vikingové, někdy nazývaní Normané, vpadli na Britské ostrovy v roce 790. Gallowayský poklad, objevený v jihozápadním Skotsku, pochází pravděpodobně asi o století později, z počátku roku 900.

Jedním z nejzajímavějších artefaktů z galowayského pokladu je kovová nádoba, v níž bylo uloženo mnoho předmětů, navíc na nádobě stále ještě ulpívá drahocenná látka. Dosud bylo nalezeno pouze šest těchto nádob a v této archeologové identifikovali stovky a možná tisíce vikinských zlatých jehlic!

Styl nádoby a dalších artefaktů určuje, že poklad pochází z karolinského období, kdy evropské politice a kultuře dominovala franská karolinská dynastie. Zbytky hedvábí nalezené v pokladu jsou luxusní tkaninou s vysokým statusem, známou jako samit. Samit se tkal v dílnách na Pyrenejském poloostrově, v severní Africe a v Byzanci (dnes Istanbul, Turecko).

Kromě běžných předmětů byly součástí pokladu i předměty velmi neobvyklé. Mezi artefakty byla i stříbrná brož z Irska a hedvábí z okolí dnešního Istanbulu v Turecku, zlato a křišťál. Celkem bylo nalezeno více než sto předmětů velké ceny. Vědci datovali nalezené předměty do 9. a 10. století.

"Tyto ohromující předměty nám poskytují jedinečný vhled do toho, co se před lety odehrávalo v myslích Vikingů v Galloway,“ říká Richard Welander z Historic Environment Scotland, který si je hodnoty nálezu z roku 2014 zcela vědom. Navíc se jedná o nejvýznamnější vikinský nález ve Skotsku učiněný za posledních stol let!

Podrobný výzkum

Přestože byl poklad objeven již před osmi lety, díky novým metodám jsou některé jednotlivé předměty zkoumány nyní. Richard Welander dále uvedl, že pokud jde o odhalení jednotlivých předmětů, bylo přistoupeno k poněkud netradiční metodě. Ještě než byly předměty z nádoby vyňaty, hrnec byl naskenován počítačovou tomografií.

„Ke skenu jsme přistoupili proto, abychom si mohli udělat přibližnou představu o tom, co se v hrnci nachází, a mohli co nejlépe naplánovat jemný proces vyjmutí. Tento úkon nám i tak poskytl lákavý pohled, ale nepřipravil mě na to, co mělo opravdu přijít,“ říká Welander o skutečné hodnotě objevených předmětů.

Vikingové měli smysl pro humor

Bylo jasné, že se Vikingové nacházeli ve Skotsku. Tento objev však pomohl pochopit další okolnosti z jejich života. Jak uvedl Welander, nalezené objekty vypovídají o citlivosti té doby, odhalují projevy královského soupeření a některé předměty dokonce prozrazují skrytý smysl pro humor. Ten si většina lidí s těmito skvělými válečníky nespojovala. Uvidíme proto, jaké další okolnosti vyjdou najevo.

Po posouzení artefaktů budou mít skotská muzea možnost poklad odkoupit. McLennan pak bude mít nárok na tržní hodnotu pokladu, která může činit až 1 milion liber (téměř 29 milionů korun). Ty mu budou zaplaceny právě muzeem, kde je poklad nyní uložen.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vikingové byli skandinávští mořeplavci. Jejich kultura vzkvétala v severní Evropě a na východě Severní Ameriky v 7. až 12. století a stala se základem pro vývoj skandinávské, germánské, britské a ruské identity. Měli poměrně vyvinutou obchodní síť, která se rozprostírala téměř po celé Evropě: od Islandu (a později Grónska) na západě až po řeku Volhu na východě, na sever až do Skandinávie a na jih až ke Středozemnímu moři. Gallowayský poklad, pohřbený v jihozápadním Skotsku, obsahuje náznaky některých z těchto obchodních sítí. Nádoby a kovové výrobky jsou podobné dalším artefaktům z doby Vikingů z jiných nalezišť ve Velké Británii a Irsku.

Obrázky z Gallowayova pokladu byly již zpřístupněny veřejnosti.

Zdroje:

www.bbc.com, www.histecho.com, www.irishcentral.com