Odin
(21. března – 20. dubna)

Zrozenci znamení Odina se již narodili jako velcí vůdci, vést druhé je pro ně přirozené jako dýchání. Tito chytří lidé mají jasný cíl, za kterým si tvrdě jdou. Nebojí se použít ani ostré lokty, když je to potřeba, aby dosáhli svého. Symbolem tohoto znamení je valkýra s havranem.

Thor
(21. dubna – 20. května)

Znamení Thora ztělesňuje fyzickou sílu, houževnatost a náročnou práci. Tito lidé by mohli skály lámat, protože mají silnou energii a jsou zruční. Aktivní pracanti milují, když všechno šlape jako na drátkách. Mají rádi organizovanost a jasnost. Jejich symbolem síly a zručnosti je kladivo.

Tyr
(21. května – 21. června)

Lidé ve znamení Tyra mají hluboký smysl pro spravedlnost a férové jednání. Jsou to bojovníci dobra, kteří nesnesou křivdu a zlo. Pokud je někdo členem mnoha dobrovolnických a charitativních organizací, které zachraňují, co mohou, je to právě Tyr, kterého prezentuje symbol velkého meče.

Balder
(22. června – 22. července)

Jedinci, kteří přišli na svět ve znamení Baldera, se zrodili z čisté lásky. Jsou to čisté duše, které na zem přinesli dobro, lásku a mír. Tito zrozenci jsou obětaví lidé, kteří nikdy neodmítnou podat pomocnou ruku a vytáhnout vás ze dna. Baldera prezentuje symbol větev hlohu.

Bragi
(23. července – 23. srpna)

Bragi jsou velmi optimisticky naladění lidé s velkou pozitivní energií a kreativitou. Být v jejich společnosti je vždy příjemný zážitek, protože se s nimi krásně povídá o čemkoli. Jsou muzikálně nadaní, takže není vyloučeno, že vám něco zanotují. Symbolem Bragi je samozřejmě kytara.

Vidar
(24. srpna – 22. září)

Milovníci přírody, rostlin a všech zvířat se narodili ve znamení Vidara. Jsou to rození bylinkáři a léčitelé, protože se vyznají ve sběru všemožných rostlinek a umí z nich vyrábět hojivé masti a tinktury. Potřebují ticho a klid, aby mohli tvořit, ale mají v sobě vášeň. Jejich symbolem je brčál.

Hodere
(23. září – 23. října)

Lidé v tomto hrdém znamení jsou samostatní, houževnatí a vytrvalí. Dobře vědí, že pokud něco chtějí, musí o to sami usilovat a nespoléhat se na druhé, nebo, že jim to snad spadne do klína samo. Zrozenci Hodera jsou velmi odvážní a stateční jedinci. V jejich symbolu je šipka.

Hermed
(24. října – 22. listopadu)

Zrozenci Hermeda jsou velmi hloubaví a zvídaví lidé. Jejich přemýšlivá mysl se často toulá k otázkám smyslu života a naší existence. Zajímají se o posmrtný život. Tito jedinci mají chytrý smysl pro humor a životní nadhled, díky tomu jsou oblíbení. Mají za symbol prsten.

Hener
(23. listopadu -–21. prosince)

Jedinci zrození ve znamení Henera jsou štědří a jejich úsměv září jako slunce. Jsou to pozitivně naladění lidé s dobrým vychováním, kteří jsou ke všem okolo ohleduplní a velkorysí. Mají dar originality a vynalézavosti, díky tomu mají úspěch. Jejich symbolem je polodrahokam karneol.

Njord
(22. prosince – 20 ledna)

Lidé ve znamení Njorda vyžadují pořádek a organizaci. Jsou zaměření na výkon a výsledek, proto jsou přísní k sobě i k ostatním. Nesnesou lenochy a bordeláře. Základní kotvou jejich života jsou pevně nastavená pravidla, podle kterých fungují. Symbolem jejich znamení je skořápka.

Loki
(21. ledna – 19. února)

Jednu z nejlepších povah runového horoskopu mají lidé zrození v Loki. Nedělají si těžkou hlavu z životních překážek a málokdy je potkáte bez úsměvu na tváři. Tito jedinci jsou empatičtí, skromní a velice hodní. Rádi kdykoli pomohou a rozdělí se i o poslední rohlík. Jejich symbolem je oheň.

Vali
(20. února – 20. března)

Zrozenci Vali jsou rození věštci a léčitelé. Mají silnou intuici, umí se vcítit do druhých a čtou z nich jako z knihy. Často vědí dopředu, co se stane. K ostatním jsou milí a přátelští, proto jsou oblíbenými společníky. Pokud je někdo využije a zklame, pomstí se mu. Symbolem Vali je popel.

Zdroj: www.maginrose.com