… umění, fotografie, víno.

Životopis skokem

Vladimír Železný se narodil na sklonku druhé světové války dne 3. března 1945 v sovětském městě Kujbyšev (dnes Samara, Rusko). Tam se jeho otec léčil ze zranění, které utrpěl v bojích u Kyjeva, když v řadách československých jednotek bojoval proti nacistickému Německu. Po válce se rodina vrátila domů. Pana Železného už po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze (1963) vítr zavál do Československé televize, kde pracoval jako asistent produkce. O rok později začal studovat sociologii a publicistiku na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Po ukončení studia (1969) s titulem doktor filozofie (PhDr.) to byla opět televize, kam směřovaly jeho kroky.

Do života se mu poprvé zamotala politika během invaze vojsk Varšavské smlouvy, kdy musel jako novinář, který s ní otevřeně nesouhlasil, televizi opustit. Po revoluci do politiky vstoupil aktivně, pak přišla „Nova“… S televizí nadobro skončil, dnes se na ni ani nedívá. To je však velmi stručně shrnutá minulost. Teď pojďme velkým – 20letým skokem do přítomnosti.

Umění a obrazy…

Vladimír Železný je velkým nadšencem a sběratelem českého moderního umění. Mistrovská díla výtvarníků shromažďuje od roku 1997 nákupem v aukcích, získal je od potomků sběratelů nebo z restituovaných státních fondů. Zasloužil se také o navrácení mnoha děl ze zahraničí. Dnes vlastní nejrozsáhlejší, a jednu z nejvýznamnějších sbírek u nás, kterou spravuje Galerie Zlatá husa v Praze, jíž administrátorkou je jeho druhá žena Konstancie.

Díla českých mistrů a naše výtvarné umění se dnes snaží propagovat i jako partner letos založené neziskové organizace Čeští mistři, která si dala za úkol připomínat lidem významné české osobnosti z různých oborů, a podpořit tak národní hrdost. Prvním z projektů této neziskovky byla kolekce triček s potisky obrazů českých malířů, jichž originály poskytla Galerie Zlatá husa. Na tomto počinu se panu Železnému líbí myšlenka, že by se mladí mohli chlubit místo značkových, tričky s díly našich mistrů.  

To však není jediná podpora manželů Želených Českým mistrům.

Víno…

Pan Vladimír a jeho žena Konstancie podpořili tento projekt, jehož výtěžek bude věnován dobročinným účelům, i jako majitelé rodinného vinařství Tanzberg Mikulov, které pan Železný založil v roce 1999. S „vínem“ šel i politiky, a to v roce 2005 jako místopředseda skupiny Evropského parlamentu pro vinařství a vinohradnictví a Výboru pro víno a vinohradnictví. Jako znalec dobrého vína je autorem několika knih o víně, třeba oceněné publikace Dobré rady milovníka vína.

O víně a vnučce vypráví pan Železný s dcerou Ester na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Fotografie…

Literární činnost Železného úzce souvisí s jeho dalším velkým koníčkem, a tou je fotografování. Je dlouholetým členem Asociace profesionálních fotografů, a více než padesát let své fotografie publikuje. Posledních dvacet let, kdy se stáhl do ústraní, pracoval na velké fotografické knize s obsáhlým doprovodným textem věnované životu židovských komunit. Je v nich 1 200 fotografií, z nichž 800 se týká chasidů, ultraortodoxní nepočetné skupiny Židů, která vznikla na počátku 18. století v oblasti dnešního jihovýchodní Polska a západní Ukrajiny. Komunity, která k sobě nikoho nepustí, natož fotografy. Pan Železný si nějakým způsobem získal jejich důvěru, a tak se mu podařilo zdokumentovat jejich život od narození až po úmrtí.

První manželkou Vladimíra Železného byla Marta Davouze, se kterou má dva syny. Jakuba, moderátor ČT, a Davida, který letos zemřel. V roce 2003 se oženil s Konstancií Záhorkovou (*1977). Spolu mají dceru Ester (*2007) a syna Benjamina (*2010).

Zdroje: www.blesk.cz, galeriezlatahusa.com, www.databazeknih.cz, www.tanzberg.cz