Existenci vláken (filamentů) objevil už v 80. letech minulého století Farhad Yusef-Zadeh z Northwestern University. Na základě pozorování v rádiové oblasti spektra zjistil, že vlákna asi tvoří elektrony kosmického záření. Ty se pohybují skoro stejně rychle jako světlo. Nová zkoumání odhalila, že vláken je mnohem více, než se předpokládalo. Je jich kolem tisíce.

Pozorování centra Mléčné dráhy je totiž obtížné. Je zahalené oblakem prachu a plynu, které blokují některé vlnové délky spektra. Proto si vědci přizvali na pomoc jeden z nejpokročilejších radioteleskopů na světě - MeerKAT.

Vlákna v Mléčné dráze

MeerKAT nabídl panoramatický obraz vláken připomínající cévy lidského těla. Data byla sbírána tři roky. Yusef-Zadeh se svým týmem následně odstranil pozadí snímku. Jasně se tak ukázala oblast v rádiových vlnových délkách s bezkonkurenční jasností a hloubkou.

Na fotografii jsou patrné i další jevy projevující se rádiovými emisemi. Mezi ně patří vzplanutí a vývoj hvězd nebo zbytky supernov. Jas, jež pochází z vláken, se však od záření hvězd liší. Mají tedy odlišný původ. Vědci tak předpokládají, že filamenty souvisejí s aktivitou centrální supermasivní černé díry Sagittarius A*. Spojitost mohou mít také s obrovskými bublinami vyzařující rádiové záření, jež byly v centru Mléčné dráhy objeveny v roce 2019.

Vesmírná harfa

Vlastní magnetická pole vláken jsou zesílená po celých délkách. Další zvláštností je, že jsou od sebe stejně vzdálená. Přibližně jako Země od Slunce. Záhadou stále je, jak probíhá urychlování elektronů.

Vědci nyní plánují detailnější zkoumání jednotlivých filamentů. „Stále nevíme, proč přicházejí ve shlucích, nechápeme, jak se oddělují a jak k pravidelnům rozestupů dochází," zoufá si Farhad Yusef-Zadeh.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.sciencemag.cz, www.iflscience.com, www.techfocus.cz