Záhadný přístroj

Za stavbou tohoto záhadného přístroje stojí korejský vědec a astronom z dynastie Joseon. Jang Yeong-sil svým vynálezem jistě příspěl k rozvoji předmoderní techniky. Tušíte, co přesně sestavil? 

Byl synem obyčejného rolníka. Je důkazem, že původ a sociální postavení nikdy nejsou překážkou v plnění svých snů. Yeong-sil chtěl něco znamenat a to se mu také povedlo. 

Za svůj život sestrojil mnoho astronomických přístrojů. Tento však znamenal velký průlom. 

Yeong-sil žil v době, kdy vládl král Sedžong Veliký. Byl výjimečný tím, že své úředníky vybíral nikoli podle sociálního postavení nebo bohatství, nýbrž podle schopností. A tak měl Yeong-sil, jakožto nadaný mladý muž, dveře otevřené. 

Sedžong Veliký rychle odhalil Yeong-silův potenciál a pomohl mu se nejen dále rozvíjet, ale také vzdělávat. Umožnil Yeong-silovi, aby pracoval jako jeden ze státních úředníků přímo v královském paláci. 

Nedlouho poté se Yeong-sil stal hlavním inženýrem královského paláce. Měl na starost vybavit hlavní královskou observatoř a zdokonalit přístroje na měření času. 

Úspěch génia

Yeong-sil setrojl řadu významných děl. Od nebeského glóbusu až po clepsydru. Právě ta přinesla Yeong-silovi kýžený úspěch.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Když Yeong-sil sestavil clepsydru, nikdo neměl tušení, co je záhadný přístroj zač. Nejspíš ani dnes by řada z nás neuhodla jeho skutečný účel. Snad jen samotní géniové, kteří smýšlí stejně jako Yeong-sil ve své době. 

Clepsydra jsou starověké vodní hodiny pro měření času postupným prouděním vody.

Yeong-silova clepsydra byla schopná za pomoci zvonění hlásit dvanáct hodin, a to dvakrát po sobě a současně dokázala zobrazit aktuální čas. 

Na stejném principu pak umožňovala za pomoci bubnu nebo gongu hlásit také noční hodiny. To vše bez přímé účasti člověka. 

Yeong-sil dále zkonstruoval roku 1434 vodní hodiny Jagyeokru. Ty se bohužel nedochovaly, na základě textových popisů však byla možná jejich rekonstrukce. 

Spolu s dalšími vědci pak Yeong-sil sestrojil také první sluneční hodiny Angbu Ilg. Přístroj byl vytvořený z bronzu a skládal se z mísy s vyznačenými 13 metry, které ukazovaly čas, a čtyř nohou spojených křížem na základně.

Zdroje: honoraryreporters.korea.net, en.wikipedia.org, korea.prkorea.com