Vorombe titan, vyhynulý druh ptáka, se kdysi pohyboval na africkém ostrově Madagaskar. Byl to obr, který vážil až 1 800 kg a dorůstal výšky téměř 3 metrů.

Vědci našli kostru prehistorického monstra

Podle hlavního autora studie Jamese Hansforda z Londýnské zoologické společnosti patřil V. titan do skupiny známé jako "sloní ptáci". Tato čeleď žila na ostrově někdy v posledních 500 000 až 1 milionu let.

"Sloní ptáci jsou vyhynulým druhem obřích nelétavých ptáků, kteří se vyskytují pouze na ostrově Madagaskar," uvedl. "Jsou součástí skupiny ptáků, která se nazývá krysaříci a do které patří pštrosi, emu, rhea, kasuáři a kiwi. Pozoruhodné je, že právě kiviové jsou dnes nejbližšími žijícími příbuznými sloních ptáků."

Poté, co vědci odhalili nečekanou rozmanitost koster sloních ptáků, studie označila V. titana za největšího ptáka všech dob.

"Již více než 80 let panují vážné nejasnosti ohledně počtu druhů sloních ptáků, a to v důsledku mimořádně konkurenčního boje vědců v průběhu 19. a počátku 20. století," řekl Hansford.

Vědci analyzovali stovky kostí sloních ptáků z muzeí po celém světě a zjistili, že tato skupina se ve skutečnosti rozkládá do tří rodů a nejméně čtyř odlišných druhů.

"Jedná se o první důkladnou studii sloních ptáků po více než 80 letech a první, která zahrnuje celosvětové sbírky jejich kosterních pozůstatků do kvantitativního rámce, což umožňuje interpretaci jejich rozmanitosti," řekl Hansford. "Našel jsem čtyři výrazně odlišné taxony sloních ptáků, které reprezentují tři rody a čtyři druhy."

Obří pták žil ještě v době středověku

A. maximus byl často považován za vůbec největšího ptáka na světě. V roce 1894 popsal britský vědec C. W. Andrews ještě větší druh, Aepyornis titan, ale ten byl dlouho odmítán jako pouhý neobvykle velký exemplář A. maximus.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podle Hansforda však A. titan představuje nejen jedinečný druh žijící ještě v době středověku, ale také naprostou odlišnost, jež si zaslouží samostatné rodové jméno Vorombe. Právě to v madagaskarštině znamená "velký pták". V. titan se tak podle studie stal novým držitelem titulu největšího ptáka na světě.

Přestože je tento pták vyhynulý, nejnovější poznatky by mohly mít význam pro lepší pochopení podstaty tohoto prehistorického monstra.

"Pochopení rozmanitosti nedávno vyhynulé madagaskarské megafauny má zásadní význam pro vytvoření přirozeného základu madagaskarských ekosystémů," uvedl Hansford.

Zdroje:

www.sci.news

www.inverse.com

www.zsl.org