Mezi čtyři metly patřili komáři, mouchy, krysy a vrabci. Čínský diktátor Mao Ce-tung je považoval za ničitele úrody a přenašeče smrtelných chorob, jako je tyfus nebo malárie, a zahrnul jejich likvidaci do svého Velkého kroku vpřed. První na řadě byli vrabčáci.

Od roku 1958 se čínským školským systémem šířil detailní návod, jak vrabce zahubit. Starší žáci se vybavili vzduchovkami a municí, ti mladší měli ptákům bránit v zahnízdění a unavit je k padnutí. Školní lavice byly ovšem jen zlomkem cílové skupiny, do níž spadalo celé čínské obyvatelstvo.

Každý byl povinen pomoci své vlasti v rozkvětu. Děti vrabce hlasitými zvuky vyháněly z hnízd, která se posléze ničila. Dospělí je stříleli na potkání, a kdo kulce unikl, unavil se ustavičným létáním z místa na místo. Vyhladovělí a únavou zmožení vrabci se nakonec hromadně shlukovali u přeplněných krmítek, kde na ně občané nastražili otrávenou potravu.

I armáda sehrála svou úlohu. Kromě sekýrování těch, kteří se nezapojili, vyháněla uhnízděná hejna na pozemcích zahraničních velvyslanectví. Například polská ambasáda opakovaně zamítala žádosti čínských vojáků o vstup na jejich půdu, a tak se komando vybavilo bubny a hrnci, obklíčilo ambasádu a rachotilo tak dlouho, dokud ptáci nepošli. Na Polácích bylo, aby opeřená těla odklidili dřív, než se do nich pustí zatoulané kočky.

Miliarda mrtvých opeřenců, miliardy hladových housenek

Bilance dva roky trvající genocidy se dostala do závratných výšin – až 1 miliarda mrtvých ptáků. Zemědělská úroda byla na první pohled zachráněna, dokud se v kampani dostaň vrabce nezačali pitvat vědci.

Jak s překvapením zjistili, ptáci se krmili hlavně housenkami a jinými brouky. Vyhubením vrabců se tato havěť zbavila svého největšího nepřítele, přemnožila se a zaútočila na úrodu. Mao Ce-Tung ve snaze napravit vzniklou škodu v ekologické rovnováze zahájil import vrabců ze Sovětského svazu, kýžených výsledků tím ale nedosáhl.

Pro diktátora to bylo významné pochybení, za nějž miliony lidí zaplatilo životem. Místo aby přiznal chybu a odškodnil oběti, vyřadil ptáky ze seznamu škůdců a propagandou ovládaný lid poštval proti novému nepříteli - štěnicím.