Ostatky pravděpodobně patří obětem kultu z doby kamenné a byly objeveny slovensko-německým týmem archeologů na západním Slovensku. Celkem zde bylo odkryto asi 30 bezhlavých těl lidí, kteří mohli být zabiti při kultovních obřadech strašlivou smrtí.

Tři desítky bezhlavých mladistvých

"Těla původně ležela v různých polohách - na zádech, na břiše, na boku, některá v žabí poloze,“ říká antropoložka Zuzana Hukeľová ze Slovenské akademie věd. Samotná lokalita ve Vráblích je datována do let 5250 až 4950 př. n. l. Obrovský počet převratných nálezů zde byl odhalen hlavně za posledních sedm let. Nejnovějším a nejhrozivějším jsou pak právě tyto hrůzostrašné ostatky.

Ač byly na místě nalezeny různé kostry již dříve, tento nález je velmi odlišný: „V příkopu poblíž jednoho ze vstupů jsme objevili masu lidských kostí, z níž se nám podařilo identifikovat nejméně 35 koster. Jejich společným znakem je, stejně jako u předchozích odkrytých koster, že pohřbeným jedincům na dně příkopu chybí hlava. Našli jsme pouze jednu dětskou lebku a jednu část sáněk," dodává Hukeľová.

První nálezy dokonce naznačují, že mnoho mrtvých jsou mladiství. Nyní se bude pátrat po tom, zda jedinci zemřeli samostatně, byli zabiti v rámci kultovních obřadů, nebo se stali obětí epidemie. Důležité je zjistit, zda hlavy byly násilně odstraněny, nebo k jejich oddělení došlo až po rozkladu těla.

Rarita: Naleziště je větší než současné Mykény a Trója

Badatelé navíc tvrdí, že i některé další poznatky o osadě jsou výjimečné. "Je potřeba i zjistit, proč toto rozsáhlé sídliště zaniklo," tvrdí ředitel archeologického ústavu Matej Ruttkay. Jeden z areálů sídliště byl totiž opevněn příkopem se šesti vstupy do osady a zdvojen palisádou, což bylo v tehdejší střední Evropě naprosto výjimečné. Zároveň zde byly objeveny tři stovky dlouhých domů.

Vedoucí archeologického výzkumu SAV Ivan Cheben tak potvrzuje, že ve Vráblích byla nalezena jedna z největších městských aglomerací doby bronzové v Evropě, datovaná do neolitu. Tři sídelní komplexy mají celkovou rozlohu přibližně 50 hektarů. Svou rozlohou je místo větší než současné Mykény a Trója. Osadu ve své době obývalo přibližně 1000 lidí a místo mělo dokonce i domy postavené do ulic, dokonce s opevněním.

Proč chybějí kostrám hlavy?

V příkopu poblíž jednoho z vchodů bylo objeveno právě nahromadění lidských kostí. Později bylo identifikováno nejméně 35 koster v nejrůznějších polohách. "Na zádech, na břiše, na boku, někteří v jakési žabí poloze a tak dále. Téměř všem chyběly hlavy. Byla nalezena pouze jedna lebka a jedna část saní. Již při odkrývání bylo odhaleno také několik původních zlomů. Doprovodných nálezů bylo minimum. Zajímavé jsou například vyvrtané lidské zuby, které mohly být součástí nějakých amuletů. Podle prvních zjištění jsou mezi mrtvými hlavně mladiství," uvedl Ivan Cheben.

Nyní bude mezinárodní tým složený z vědců několika oborů hledat odpověď na otázku, co se vlastně před tisíci lety v blízkosti dnešních Vráblí stalo.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.cambridge.org

vat.pravda.sk